| Prispevki

Programa je na informativnem dnevu 12. 2. predstavljala profesorica Lea Janežič, ki poučuje dijake na teh smereh.

Najprej je predstavila program Avtokaroserist, ki je običajen 3-letni program, naslednje leto pa bo možen tudi vpis v vajeniški program. Predstavila je postopke dela v delavnici, ki se delijo na avtoličarske in avtokleparske. Nato je sledil pregled delavnic in opreme v delavnicah, ki so med najsodobnejšimi. V sklop praktičnega izobraževanja sodijo tudi varjenje, lotanje, mešanje in odčitavanje barv … Veliko je praktičnega pouka, kar je pomembno zato, da so dijaki po končanem šolanju konkurenčni v svoji stroki. V programu je tudi PUD – praktično usposabljanje pri delodajalcu, kar pomeni, da dijaki delajo v podjetju, pri pridobivanju znanja pa jim pomaga mentor. V prvih dveh letnikih PUD traja 3 tedne, tretji letnik pa ima praktično izobraževanje polovico šolskega leta. Pri pouku v učilnicah so osnovni predmeti slovenščina, matematika in pa strokovni predmeti, možni so nekateri izbirni predmeti.

Šolanje se konča z zaključno nalogo. Nekaj izdelkov smo si tudi ogledali, nekateri so celo razstavljeni v šoli. Del zaključnega izpita je tudi slovenščina. Po končanem 3-letnem izobraževanju pa je možen vpis v poklicno-tehniške programe, in sicer za avtoservisnega tehnika, strojnega tehnika, logističnega tehnika in pa tehnika mehatronike.

Sledila je predstavitev programa Papirničar. Ta program se izvaja samo kot vajeniški, kar pomeni, da dijak s podjetjem podpiše vajeniško pogodbo o delu pri njih, ki pa jo lahko kadar koli prekine. Nato smo si pogledali, kaj papirničar sploh dela, profesorica je predstavila izdelavo papirja od začetka do končnega izdelka. Videli smo nekaj končnih izdelkov in ugotovili, da vsak debelejši papir še ni karton.

Nato sta nam spregovorila še dijaka, ki letos zaključujeta šolanje. Povedala sta, kaj sta delala pri delodajalcu, da sta začela v laboratoriju, kjer sta preskušala različne papirje in njihove značilnosti, sledilo pa je delo na strojih za pridobivanje papirja iz lesa; slišali smo, kako je delo na strojih potekalo. Tudi program Papirničar ima PUD, čeprav je vajeniški program, tako da dijaki v šolskih klopeh preživijo zelo malo časa. Po končanem 3-letnem programu pa je možen vpis v PTI-programe.

 

Jaka Mohorič, 4. V

Sorodne objave
0
Dostopnost