| Prispevki
Tudi na naši
šoli je potekal informativni dan. Naša novinarska ekipa je budno spremljala
dogajanje na šoli. Jaz sem spremljal predstavitev programa Mehatronik operater.
Pridružil sem se učitelju Matjažu Klunu in sodeloval pri predstavitvi. Obisk
morebitnih bodočih dijakov je bil velik, mnogi so prišli s starši. G. Klun je
predstavil poklic mehatronika operaterja in tudi mene kot bodočega mehatronika
operaterja. Povedal je, da je za ta program zanimanje veliko in da se veseli
delati z bodočimi dijaki. Predvsem starši so imeli veliko vprašanj v zvezi s
šolanjem in poklicem. Tudi sam sem jim posredoval nekaj informacij o poklicu, za
katerega se izobražujem. Povedal sem, da ima šola odlično organizirana praktični
pouk in usposabljanje pri delodajalcih. Če pa imaš težave pri teoriji ali splošnih
predmetih, pa imamo dobro učno pomoč. G. Klun jim je tudi pokazal seznam delodajalcev,
pri katerih opravljamo praktično usposabljanje. Starši so se tudi name
naslavljali z vprašanji: kako se počutim na tej šoli, kako sem zaključil prvi
letnik, ali je bilo težko ipd. Upam, da so bodoče dijake tudi moji odgovori »prepričali«,
da je naša šola prava zanje. Nato smo si ogledali delavnice. Najprej delavnice
ročnih del. Tam sem jim povedal, da bodo v prvem letniku v njih preživeli veliko
časa in da se bodo veliko naučili. Potem smo šli v učilnico M2M, kjer jim je g.
Mlinšek povedal, kaj bodo delali v drugem letniku. Starše je zanimalo, kakšna
je moja projektna naloga v drugem letniku. Povedal sem jim, da delam mešalno
mizo. Moja tema jih je navdušila. Povedal sem tudi, da si temo za projektno
nalogo dijaki izberemo sami v dogovoru z učiteljem. V CNC-učilnici so videli,
kateri program uporabljamo za programiranje strojev. Tu sem jim povedal, da je
delo zahtevno, a zanimivo.

  
Če povzamem
svoje vtise o informativnem dnevu: g. Klun je pripravil zelo dobro predstavitev,
pri podajanju informacij sva se lepo dopolnjevala, obisk je bil dober; všeč mi
je bilo, da je bilo prisotnih veliko staršev, ki so na ta način pokazali
zanimanje za ta poklic in za prihodnost svojih otrok. Menim, da bo vpis na
mehatroniko velik in da se bodo bodoči dijaki dobro počutili na naši šoli. 
Z veseljem
sem sodeloval na informativnem dnevu.
Matic Šebjan, 2.O
Sorodne objave
0
Dostopnost