| Prispevki
V šolskem letu 2013/2014 smo se v
okviru novih idej in izzivov odločili, da se lotimo dveh novih skupnih projektov.
Z njima bi radi povezali teorijo, ki je predstavljena v okviru posameznega
predmeta, in praktično delo, ki se izvaja v delavnicah MIC-a.  
  
Prvi projekt je obnova obstoječega
vozila. Za ta projekt smo za osnovo vzeli trikolesnik Piaggio, ki so ga dijaki
5. letnika programa avtoservisni tehnik že v celoti razstavili, iz delov
podvozja in krmiljenja odstranili rjo ter te dele na novo prebarvali s temeljno
barvo. Prav tako se je predhodno izrisala skica nove podobe vozila. Vozilo naj
bi imelo posebno masko z lučmi LED, v »kiper« pa bomo naredili nosilce za
baterije, da bi jih kasneje tja lahko shranili, če bi motor predelali na električni
pogon. Obstoječi motor se bo v celoti prenovilo in obnovilo, večinoma z novimi
deli, kar pa bo mogoče obnoviti, bodo dijaki naredili sami. 
Drugi projekt je izdelava lastnega
avtomobila, za njegovo izvedbo bomo v tem šolskem letu izbrali dijake iz 4.
letnikov programa avtoservisni tehnik. Z njimi bomo letos izdelali celotno dokumentacijo
od izdelave konstrukcije do končnega izgleda. Naslednje šolsko leto, ko bodo ti
dijaki obiskovali 5. letnik, pa bodo lahko to teoretično znanje že prenašali v
prakso in konec naslednjega šolskega leta lahko pričakujemo vozno vozilo. Stremimo
k temu, da bi bili dijaki v okviru tega projekta čim bolj samostojni pri
razmišljanju in projektiranju, s tem pa jim želimo tudi čim bolj približati poklic,
za katerega se izobražujejo. V časih, ko se avtomobilska tehnologija vsakodnevno
spreminja in napreduje, je zelo pomembno, da imajo dijaki, ki končujejo svojo izobraževalno
pot, čim več tehničnega znanja in ambicij za dodatno izobraževanje. 
Jernej Krenčan
Sorodne objave
0
Dostopnost