| Prispevki
V šolskem letu 2013/2014 smo se v
okviru novih idej in izzivov odločili, da se lotimo dveh novih skupnih projektov.
Z njima bi radi povezali teorijo, ki je predstavljena v okviru posameznega
predmeta, in praktično delo, ki se izvaja v delavnicah MIC-a.  
  
Prvi projekt je obnova obstoječega
vozila. Za ta projekt smo za osnovo vzeli trikolesnik Piaggio, ki so ga dijaki
5. letnika programa avtoservisni tehnik že v celoti razstavili, iz delov
podvozja in krmiljenja odstranili rjo ter te dele na novo prebarvali s temeljno
barvo. Prav tako se je predhodno izrisala skica nove podobe vozila. Vozilo naj
bi imelo posebno masko z lučmi LED, v »kiper« pa bomo naredili nosilce za
baterije, da bi jih kasneje tja lahko shranili, če bi motor predelali na električni
pogon. Obstoječi motor se bo v celoti prenovilo in obnovilo, večinoma z novimi
deli, kar pa bo mogoče obnoviti, bodo dijaki naredili sami. 
Drugi projekt je izdelava lastnega
avtomobila, za njegovo izvedbo bomo v tem šolskem letu izbrali dijake iz 4.
letnikov programa avtoservisni tehnik. Z njimi bomo letos izdelali celotno dokumentacijo
od izdelave konstrukcije do končnega izgleda. Naslednje šolsko leto, ko bodo ti
dijaki obiskovali 5. letnik, pa bodo lahko to teoretično znanje že prenašali v
prakso in konec naslednjega šolskega leta lahko pričakujemo vozno vozilo. Stremimo
k temu, da bi bili dijaki v okviru tega projekta čim bolj samostojni pri
razmišljanju in projektiranju, s tem pa jim želimo tudi čim bolj približati poklic,
za katerega se izobražujejo. V časih, ko se avtomobilska tehnologija vsakodnevno
spreminja in napreduje, je zelo pomembno, da imajo dijaki, ki končujejo svojo izobraževalno
pot, čim več tehničnega znanja in ambicij za dodatno izobraževanje. 
Jernej Krenčan
Sorodne objave

Vaše mnenje

0