| Prispevki

V petek, 12. 2. 2021, se je ob 9. uri na SIC Ljubljana odvijal informativni dan, ki je zaradi koronavirusa potekal na daljavo.

Program Logistični tehnik sta predstavljala profesorja Andrej Prašnikar ter Haris Ćordić. Na začetku je ravnateljica nagovorila bodoče dijake in starše, nato sta profesorja poudarila prednosti lokacije šole, saj je blizu glavne postaje in dijaškega doma.

V nadaljevanju sta povzela zgodovino šole in izpostavila povezanost z Avtošolo Ježica ter dodala, da lahko dijaki med šolskim letom opravljajo vozniški izpit.

Prikazala sta tudi shemo programov ter število dijakov in zaposlenih na šoli. Nato sta razložila razliko med programoma SSI (4-letni) ter PTI (3-letni) in pokazala, katere predmete bodo imeli dijaki ter kakšno je tedensko število ur posameznega predmeta.

Predstavila sta poklicne kompetence predmetov: TBT (tehnologija blagovnih rokov), TKO (tehnologija komuniciranja), PGP (podjetništvo in gospodarsko poslovanje), LTT (logistika tovornih tokov) ter LPT (logistika potniških tokov).

Razložila sta še poklicno maturo logističnega tehnika, možnost opravljanja 5. predmeta na maturi ter razliko med poklicno in splošno maturo.

Potem sta predstavila možnosti nadaljevanja študija (razpis) ter zaposlitve v tem poklicu.

Povedala sta še, kako in kje se izvaja pouk in kako poteka delo v šoli.

Nato pa sta prešla na mednarodne in nacionalne projekte na šoli, kot je Erasmus+ KA1 Mobilnosti, razne izmenjave in še bi lahko naštevali.

Na koncu pa sta dala besedo še poslušalcem, da so lahko zastavili vprašanja.

 

Van Kornhauzer, 4. v

Sorodne objave
0
Dostopnost