| Prispevki

PREDSTAVITEV PROGRAMA LOGISTIČNI TEHNIK

 

Informativni dan se je začel v petek, 15. 2. 2019, ob 9. uri. Vodila sta ga profesorja logistike Haris Ćordić in Andrej Prašnikar. Najprej sta se učitelja predstavila, potem pa predstavila še šolo in razložila, kako je organizirana malica in kakšne so možnosti bivanja v bližnjem dijaškem domu.

Sledila je natančna predstavitev programov Logistični tehnik SSI in Logistični tehnik PTI. Povedala sta, kaj sploh je logistika, katere naloge opravlja logist in v katerih podjetjih se lahko zaposli (npr. v transportnih podjetjih, na poštah, v zavarovalnicah, na policiji, občini, DARS-u, AMZS-ju itd.).

Podrobno sta predstavila predmetnik oziroma predmete. Učitelja sta poudarila, da se izobraževanje zaključi s poklicno maturo. Bodoči dijaki so izvedeli, da imajo v programu SSI tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu, in sicer 2 tedna v 2. in 3. letniku, v programu PTI pa 2 tedna v 4. letniku. Dobili so tudi informacije o nadaljevanju izobraževanja na fakultetah, kamor se dijaki lahko vpišejo po uspešno opravljeni poklicni maturi.

Za konec sta profesorjaja predstavila še druge dejavnosti, kot so strokovne ekskurzije, športni dnevi, kulturni dnevi in izmenjave. Kot dijakinja programa Logistični tehnik PTI lahko povem, da se dijaki veselimo strokovnih ekskurzij, novih izzivov in novih dogodivščin. Če je dijak uspešen, ima možnost sodelovanja v različnih projektih ali izmenjavah. Tudi sama sem bila povabljena, da se udeležim enotedenske izmenjave v Nemčijo.

Med predstavitvijo nas je obiskala ravnateljica šole in vsem namenila lep govor.

Predstavitev se je zaključila z vprašanji staršev o šoli, poklicni maturi, posebnih prilagoditvah, malici ter fakultetah.

Obiskovalci so bili z vsebino in potekom programa na informativnem dnevu zadovoljni, saj so se seznanili z informacijami, ki jim bodo v pomoč pri odločanju o nadaljnjem šolanju.

Za konec sem profesorja prosila še za nekaj besed o informativnem dnevu. Rekla sta, da sta sicer zadovoljna z obiskom devetošolcev, vendar sta jih pričakovala več.

Menim, da sta učitelja zelo dobro in uspešno predstavila šolo in program Logistični tehnik. Informacije so bile razumljive, zanimive in resnične. Prepričana sem, da se je marsikateri osnovnošolec navdušen vrnil domov ter se že odločil, da bo po končani osnovni šoli postal dijak naše šole.

 

Aida Šabanagić, 4. N

 

 

Sorodne objave
0
Dostopnost