| Prispevki

V petek, 12. 2. 2016, se je na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad – Ljubljana  ob 9. uri začel informativni dan. Udeležilo se ga je približno 25 bodočih dijakov. Pred začetkom predstavitve sem vprašal nekaj staršev in dijakov, kako so izvedeli za našo šolo. Večina staršev je odgovorila, da so prve informacije o šoli dobili na Informativi, nekaj učencev pa tudi v svojih osnovnih šolah, kamor so prišli naši dijaki in profesorji predstavit program Logistični tehnik.

Učitelj Andrej Prašnikar je predstavil izobraževalni program s pomočjo treh dijakov iz tretjega letnika logistične smeri. Najprej je obiskovalcem predstavil šolo in njeno zgodovino. Izvedeli smo, da je šola stara že več kot petdeset let in da je v preteklosti bilo več izobraževalnih smeri kot danes. V petem, najvišjem nadstropju, je bil internat za dijake, ki niso živeli v Ljubljani. Zatem je učitelj podrobneje predstavil šolsko knjižnico, povedal, da imamo malo in veliko telovadnico, šolske učilnice pa imajo primerno AV-opremo. Šolo danes obiskuje približno 1050 dijakov, zaposlenih je 76 profesorjev.

log1 (Medium)

Dijaki se bodo v štirih letih srečali s petimi obveznimi in štirimi izbirnimi strokovnimi predmeti. Imeli bodo tudi veliko interesnih dejavnosti, kot so strokovne ekskurzije, športni dnevi, kulturne dejavnosti in mednarodni projekti ter izmenjave.

Vstopila je ravnateljica in imela kratek govor. Učencem je zaželela, da uspešno zaključijo devetletko in jim sporočila, da jim bo šola lahko nudila brezplačno učno pomoč, če bodo imeli težave pri določenem predmetu.

Po končani predstavitvi sem obiskovalcem zastavil vprašanje: “Kakšna se vam je zdela predstavitev?“ Vsi so povedali, da je bila dovolj jasna, glasna in zanimiva. Prav tako jih je bila večina že prepričanih, da se bodo vpisali na našo šolo. Predstavitev je bila všeč tudi meni, bila je zanimiva, nedolgočasna in je vsebovala veliko slikovnega gradiva.

 

Mark Gregorič, 2. i

Sorodne objave
0
Dostopnost