| Prispevki
Kot že veste,
bo srečanje mehatronikov na naši šoli, najboljši poklicni in strokovni šoli v
Sloveniji. Forum je v fazi pripravljanja, izdelan je osnutek pravilnika in čaka
na lektoriranje ter potrditev. Znani so vodja foruma, organizator in ostali
sodelavci. Nekaj skrivnosti že lahko razkrijem. Letos bo v ospredju uporaben projekt,
ki ga bo izdelala določena ekipa in ne šola, kot je bilo v navadi doslej. Najboljši
projekt bo nagrajen. Iz katere šole prihaja posamezna ekipa, bo za samo
tekmovanje nepomemben podatek. Štejejo drznost, vizija, ideja ekipe, da s
pridobljenim znanjem izdela uporaben izdelek.
Začetki konstrukcije…
Logotip
letošnjega foruma je že izdelan in je avtorsko delo dijaka. O tem pa naslednjič
v spletnih novicah.

Matjaž
Mlinšek


Sorodne objave
0
Dostopnost