| Prispevki
Pred začetkom pouka je aktiv učiteljev elektrotehnike SPSŠB
– Ljubljana sprejel izziv v obliki projekta obnove carinarnice. V domiselnemu projektu
Oddelka za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer
obujajo odslužene stvari in jih vračajo v uporabo, smo našli svojo priložnost
in ponudili pomoč. Skupaj smo obudili oziroma prenovili staro carinarnico, ki
je stala na državni meji z Italijo vrsto let že v Jugoslaviji, nato v Sloveniji.
Ko so meje padle, pa služi naprej kot razstavni prostor za tekstilne izdelke
pred fakulteto na Aškerčevi cesti in ponoči osvetljuje okolico. Ker vas toplo
vabimo, da si jo ogledate, prilagamo zgolj delovne fotografije. V živo je
razstavni prostor enkratno dopolnilo okolju. Zatorej vabljeni.
Začetek del, pregled

Priklop in valjanec

Zaključena dela “štromarjev”
Matjaž Mlinšek

Sorodne objave
0
Dostopnost