| Prispevki
Obisk, finančno
podprt s strani Slovenskega štipedijskega sklada EGP/NFM, je potekal od 7. do
13. 9. 2014. Obiskali smo srednjo šolo v kraju Askim. V uvodni predstavitvi so
poleg splošnih podatkov o šoli predstavili tudi pomen podjetništva v njihovem
izobraževalnem procesu. Že več kot 15 let pri večini šolskih predmetov intenzivno
in sistematično razvijajo podjetniške vsebine. Vsako leto sodelujejo na
deželnem »začetnem dogodku«, ki se ga udeležijo dijaki, ki bodo v šolskem letu
vključeni v program. Takšne predstavitve (»kick off« dogodka) smo se udeležili
že prvi dan v mestu Sarpsborg, kjer je bilo zbranih okoli 600 dijakov z
mentorji. Dogodek se je začel s predstavitvijo poteka programa Company, nato
sta sledili predstavitvi dveh uspešnih podjetij, katerih ustanovitelja sta se
kot dijaka udeležila programa. V zadnjem delu pa je znani komik v monologu
spodbudil mlade k lastni ustvarjalnosti in samostojnosti. Po povratku v šolo v
Askimu smo si jo ogledali. Trenutno prenavljajo gimnazijski del šole. Zanimivo
je, da pod isti zavod spadata poklicno-tehniška šola in gimnazija. Predstavili so
nam norveški šolski sistem, predvsem razvoj podjetniških vsebin v šolstvu.
Arnfinn Loken, pomočnik ravnateljice šole v Askimu, je bil eden prvih učiteljev
mentorjev, ki so pred več kot 15 leti na šoli začeli s programom Company. Kasneje
se je vsebina razširila po šolah v pokrajini Sarpsborg. Pokrajina je program podprla
skupaj z lokalnimi podjetji, tako da so odprli pokrajinsko pisarno JA. Hkrati
se je program začel širiti tudi v drugih pokrajinah, zato so začeli odpirati nove
pokrajinske pisarne in nacionalno pisarno v Oslu. Danes program deluje v vseh
norveških pokrajinah, vanj so vključene vse norveške srednje šole. Sami so
poleg že poznanih programov razvili še programe za vse starostne skupine in specifične
programe za krepitev ustvarjalnosti. Podjetniški pristop je postal način
poučevanja tudi pri drugih predmetih. Vključevanje učiteljev je prostovoljno.

 

Drugi dan smo se
srečali s predstavniki dveh uspešnih dijaških podjetij. Eno je v okviru
dijaškega podjetja izdelalo aplikacijo za pametni telefon »Moj šolski dan«,
drugo pa se je v okviru programa Next generation leaders udeležilo srečanja v
Kanadi. Predstavniki obeh dijaških podjetij so bili zelo spontani in naravni ter
so tako kot mentor Arnfinn poudarili, da mora biti program »last« dijakov in ne
mentorjev. Tako si dijaki pridobijo izkušnje in znanje z lastnim delom.
Samozavest, tekoča in sproščena predstavitev ter odgovori na vprašanja so
dokazovali pestrost veščin, ki jih program ponuja udeležencem.
Obiskali smo
pokrajinsko pisarno JA Sarpsborg, kjer nam je direktor predstavil delovanje,
finančno podprto tako s strani pokrajine kot občin in države. Poleg tega podpirajo
pisarno tudi podjetja v pokrajini. Pokrajinska vlada jim pisarno daje v brezplačno
uporabo. Naloge JA Sarpsborg so predvsem podpora učiteljem pri njihovem delu,
organizacija treningov za dijake ipd. Popoldne smo obiskali Stromstad na
Švedskem in si ogledali mestne znamenitosti. Pred povratkom v hotel nam je
gostitelj Arnfinn predstavil svojo domačijo. Namesto vzreje živine in pridelave
hrane je ustanovil svoje podjetje – tudi kot spodbudo za delo z dijaki na tem
področju.
Tretji dan so nam na
šoli v Askimu predstavili uporabo »podjetniške metode« pri pouku fizike. S
podjetjem, ki se ukvarja z avtomatizacijo in robotizacijo v industriji,
predlagajo dijakom, da teoretične fizikalne zakonitosti poskušajo prenesti v
prakso. Kasneje smo se odpeljali v Oslo, kjer smo obiskali nov in velik šolski
center. Zgrajen je v osrednjem delu mesta, da pokaže pomembnost poklicnega
izobraževanja. Zelo sodobno opremljen center daje prostor mnogim poklicem, med
drugim dijakom omogoča izvajanje njihove poklicne usmeritve v okviru dijaških
podjetij. Tu deluje tudi neke vrste medpodjetniški center, ki ob podpori
podjetij omogoča izobraževanje na najnovejših tehnoloških napravah tako
notranjim kot zunanjim udeležencem. Predstavili so tudi mednarodno dejavnost
šole in izrazili zanimanje za skupno sodelovanje, podobno kot predstavniki iz
Askima. V popoldanskem delu smo si skupaj ogledali nekatere znamenitosti mesta.
V naslednjih dneh
smo obiskali trenutno največjo smučarsko letalnico na svetu v Vikersundu,
stavbo opere in kraljevo palačo.

Anton Kokalj

Sorodne objave
0
Dostopnost