| Obvestila

Za vpis pokličite svetovalno službo šole na telefonski številki:

01 280 53 12 (ga. Marinka Mayer)

01 280 53 42 (ga. Maja Hartman)

ali pišite na elektronski naslov: svetovalna@siclj.si

Obrazec Prijava za vpis v začetni letnik je dostopen na spletni strani šole in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Prijavo pošljite na naslov: SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana.

 
Stanje prijav na današnji dan

Pomembni datumi:

Oddaja prijave za vpis do 4.4.2022
Oddaja prijave za vpis v PTI programe do 17.5.2022
Možni prenosi prijav do 25.4.2022 do 14.ure

1. Izjava za prenos prijavnice.
2. Seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev na srednjih šolah.

Oddaja prijave za vpis neuspešnih dijakov 1.letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti ali ponovno vpisati v 1.letnik (samo na prosta mesta) do 20.5.2022

25.5.2022 Obveščanje bodočih dijakov o morebitni omejitvi oz. Vabilo na vpis (po pošti)

Od 16.6. – 21.6. 2022 Vpis (na daljavo)

Od 4.7.2022 – 31.8.2022 Vpis na prosta mesta

Prilagamo vse potrebne dokumente (označeni z zvezdico* so obvezni).

 

Objavljena  prosta mesta za vajence

VPIS V IZOB. ODRASLIH

Termini za vpis v programe izobraževanja odraslih bodo objavljeni naknadno.
[/vc_column][/vc_row]

Za vpis pripravite naslednje dokumente:

 • PRIJAVA ZA VPIS V 1.LETNIK SREDNJE ŠOLE (obr. 1,20)
 • SPRIČEVALO (original in fotokopijo):
  • Za vpis v SPI in SSI programe fotokopijo spričevala 9. razreda
  • Za vpis v NPI programe fotokopijo spričevala 7. ali 8. razreda in Potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti
  • Za vpis PTI programe fotokopijo spričevala 3. letnika in fotokopijo Obvestila o uspehu pri zaključnem izpitu
 • Izpolnjene in podpisane obrazce (na voljo na vrhu te objave):
  1. PODATKI O DIJAKU/DIJAKINJI ZA SVETOVALNO SLUŽBO (obvezno)
  2. POGODBA O PLAČILIH DEJAVNOSTI ŠOLE IN ŠOLSKE PREHRANE (obvezno)
  3. SOGLASJA (obvezno)
  4. FOTOGRAFIJO ZA OBVEZNO DIJAŠKO IZKAZNICO (3,5 x 4,5 cm) (obvezno)
  5. NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD (neobvezno)
  6. PRIJAVA NA MALICO (neobvezno)
 • DIJAKI TUJCI morajo priložiti tudi uradno prevedeno spričevalo in obrazec N (priznavanje izobrazbe), fotokopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika oz. starša/skrbnika in obrazec DEMŠO, če še niso pridobili slovenske enotne matične številke (EMŠO).

Vsa dodatna vprašanja lahko naslovite na:

VPIS V 1. LETNIK

Pomembni roki (dopolnjeni)
Sprejem prijav:
do 11. 5. 2020
Morebitni prenos prijav:
do 16. 6. 2020
Vpis bo potekal:
30. 6. – 6. 7. 2020
Vpis na prosta mesta:
24. – 31. 8. 2020
Programi PTI
Sprejem prijav:
do 18. 5. 2020
Morebitni prenosi prijav:
do 8. 6. 2020
Vpis v PTI programe:
do 8. 7. 2020
Vpis na prosta mesta:
24. – 31. 8. 2020

Prenos prijav

* Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, svetujemo, da v primeru prenosa prijave na elektronski naslov šolskega svetovalnega delavca posredujete pisno izjavo in prošnjo, da svetovalni delavec v vašem imenu odjavi kandidata s programa prvotno oddane prijavnice ter jo posreduje na novo izbrano šolo. Priporočamo, da pisna izjava vsebuje:
 • podatke o kandidatu (ime in priimek, EMŠO),
 • podatke o programu, na katerega je trenutno prijavljen,
 • podatke o šoli in o programu, na katerega želi, da se prijava prenese,
 • podpis kandidata in staršev.

VPIS V IZOB. ODRASLIH

Rezervirajte svoj termin preko spleta!


Vpis bo potekal v pritličju, v kabinetu 84.

Programi logistike bodo letos potekali izključno na lokaciji AŠ Ježica, kjer od 12. avgusta dalje poteka tudi ločen vpis:


Programi logistike bodo letos potekali izključno na lokaciji AŠ Ježica, kjer od 12. avgusta dalje poteka tudi ločen vpis:


VPIS V IZOB. ODRASLIH


<!–Rezervirajte svoj termin preko spleta!–>
Na voljo so le še mesta v programih PTI
(pogoj za vpis je končana 3-letna poklicna šola).


Vpis bo potekal v pritličju, v kabinetu 84.
<!–
Z vpisi v programe izobraževanja odraslih pričnemo 21. 8. 2017.

Vpisujemo le še v programe PTI
Pogoj za vpis je končana 3-letna poklicna šola.


–>

Razpored

Torek, 18. 6. 2019

Avtoserviser
09.00 – 10.00  priimki od A do G
10.00 – 11.00  priimki od H do M
11.30 – 12.00  priimki od N do R
12.00 – 13.00  priimki od S do Ž

Sreda, 19. 6. 2019

Avtokaroserist
08.00 – 09.00

Ustvarjalec modnih oblačil
09.00 – 09.45

Logistični tehnik
10.30 – 11.45

Izdelovalec oblačil
12.00 – 12.30 

Preoblikovalec tekstilij
12.30 – 13.00

Četrtek, 20. 6. 2019

Mehatronik operater
07.30 – 09.00 priimki od A do K
09.00 – 10.00 priimki od L do Ž

Vajeniška oblika izobraževanja – predstavitev
(Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije)
10.00 – 11.00 (v učilnici 83)

Oblikovalec kovin-orodjar
Papirničar
11.00 – 13.00

Petek, 21. 6. 2019

Pomočnik v tehnoloških procesih
(ličar ali obdelovalec kovin)
08.00 – 09.00 priimki od A do J
09.00 – 10.00 priimki od K do Ž

Ponedeljek, 1. 7. 2019

08.00 – 09.00
Pridite vsi, ki boste spričevala prejeli kasneje, ker boste končali nižje poklicno izobraževanje ali 7. oziroma 8. razred osnovne šole.

VPIS REDNIH DIJAKOV V 1. LETNIK

Veseli nas, da ste se odločili za našo šolo in da se nam boste v prihodnjem letu pridružili v šolskih klopeh. Zaradi velikega števila novih dijakov je vpis razdeljen po posameznih programih.


Prilagamo tudi vse potrebne dokumente (označeni z zvezdico* so obvezni).

S seboj prinesite:

 • Spričevalo 9. razreda osnovne šole (original in fotokopijo).
  • Za vpis v program nižjega poklicnega izobraževanja zadostuje spričevalo 7. ali 8. razreda osnovne šole in Potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.
  • Če ste končali nižje poklicno izobraževanje (NPI) prinesite spričevalo o zaključnem izpitu.
  • V primeru popravnih izpitov nas o tem obvestite.
 • Izpolnjene in podpisane obrazce, ki ste jih prejeli po pošti (na voljo tudi na vrhu te objave):
  1. podatki o dijaku/dijakinji za svetovalno službo,
  2. vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice,
  3. pogodba o plačilih dejavnosti šole in šolske prehrane,
  4. prijava dijaka na šolsko prehrano,
  5. naročilnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada,
  6. naročilnica za učbenik in delovni zvezek za angleščino.
 • Fotografijo (3,5 x 4,5 cm) za obvezno dijaško izkaznico.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta.

VPIS V PROGRAME PTI

Veseli nas, da ste se odločili za našo šolo in da se nam boste v prihodnjem letu pridružili v šolskih klopeh. Vpis je razdeljen po posameznih programih.

Postopek za dijake, ki prihajajo z drugih šol je nekoliko drugačen, kot za dijake, ki ste že obiskovali programe poklicnega izobraževanja na SPSŠB. Bodite pozorni, da upoštevate ustrezna navodila.

Dijaki, ki prihajajo z drugih šol

 

S seboj prinesite:

 • Original in fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja (spričevalo, kjer so vidne ocene) ter spričevala  o končanem 1., 2. in 3. letniku (fotokopije in originale) srednjega poklicnega izobraževanja.
 • Dijaki tujci prinesite sodno overjene prevode spričeval v slovenski jezik (diploma, 1. letnik, 2. letnik in 3. letnik) ter obrazec N (Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja).
 • Izpolnjene in podpisane obrazce, ki ste jih prejeli po pošti (na voljo tudi na vrhu te objave):
  1. izjava / soglasje skrbnikov,
  2. podatki o dijaku/dijakinji za svetovalno službo,
  3. vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice,
  4. pogodba o plačilih šolske prehrane in ostalih dejavnosti šole,
  5. prijava dijaka na šolsko prehrano,
  6. naročilnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada,
  7. naročilnica za učbenik in delovni zvezek za angleščino.
 • Dijaki, ki želite uveljaviti status športnika, izpolnite obrazce, ki so na voljo na spletni strani športne vzgoje (zavihek status športnika).
 • Fotografijo (3,5 x 4,5 cm) za obvezno dijaško izkaznico.

Začetek novega šolskega leta 2018/2019 bo 3. septembra 2018, ob 8.00 uri, oziroma po razporedu, ki bo objavljen na spletni strani naše šole.

Seznami razporeda po razredih bodo objavljeni 3. 9. 2018 v avli šole.

Dijaki SPSŠB

 

Izpolnjene obrazce pošljete po pošti ali oddate v tajništvu najkasneje do 18.6.2018. Obrazce pošljite na naslov: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana, za svetovalno službo, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

Ko bomo od vas prejeli izpolnjene in podpisane obrazce, vam bomo najkasneje do 2. 7. 2018, po pošti, poslali Potrdilo o vpisu in potrjeno Vlogo za subvencionirano mesečno vozovnico.

Za vpis v šolo bomo upoštevali samo popolno izpolnjene obrazce.

 • Obvezni obrazci, ki ste jih prejeli po pošti (na voljo tudi na vrhu te objave):
  1. izjava / soglasje skrbnikov,
  2. podatki o dijaku/dijakinji za svetovalno službo,
  3. pogodba o plačilih šolske prehrane in ostalih dejavnosti šole,
 • Neobvezni obrazci
  1. vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice,
  2. prijava dijaka na šolsko prehrano,
  3. naročilnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada,
  4. naročilnica za učbenik in delovni zvezek za angleščino.
 • Dijaki, ki želite uveljaviti status športnika, izpolnite obrazce, ki so na voljo na spletni strani športne vzgoje (zavihek status športnika).
 • Fotografijo (3,5 x 4,5 cm) za obvezno dijaško izkaznico.

Razpored

Petek, 29. 6. 2018

Logistični tehnik (PTI)

8.00 –   9.00 (priimki od A  do G)
9.00 – 10.00 (priimki od H  do N)
10.30 – 11.30 (priimki od O  do R)
11.30 – 12.30 (priimki od S do Ž)

Ponedeljek, 2. 7. 2018

Logistični tehnik (PTI)

8.00 –   8.30 Avtoservisni tehnik (PTI)
8.30 –   9.00 Strojni tehnik (PTI)
9.00 – 10.00 Tehnik mehatronike (PTI)

Pogoji za vpis za tujce

Prijava

V svetovalni službi sprejemamo le popolno izpolnjeno prijavno dokumentacijo:

 • Obrazec 1,20 – prijavnica za vpis v 1. letnik (DZS), ki vsebuje tudi dokazila o izobraževanju z žigom osnovne ali srednje šole, ki so ga kandidati obiskovali v šolskem letu 2018/2019
 • Uradno prevedena spričevala 7. in 8. razreda OŠ (ob vpisu pa tudi 9. razreda)
 • Obrazec N – priloga 1 – vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Rok za oddajo prijave za vpis: do 3. 6. 2019 (za PTI programe do 17. 5. 2019).

Vpis

Dokumenti, potrebni ob vpisu:

 • izpolnjene obrazce, ki jih prejmete po pošti z vabilom na vpis oz. jih natisnete s spletne strani
 • fotografijo za dijaško izkaznico

Dodatna pomoč in informacije


Sorodne objave
0
Dostopnost