| Obvestila

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), številka 603-3/2020/15, z dne 9. 4. 2020, vas obveščamo, da konzultacije glede izpitov za izobraževanje odraslih potekajo na daljavo. S posameznim profesorjem se kandidati dogovarjajo o načinu pridobivanja ocene na daljavo.

Za več informacij v zvezi z izpiti, se lahko obrnete na vodjo izobraževanja odraslih Majdo Grašič.

Več informacij: Izobraževanje odraslih

Sorodne objave
0
Dostopnost