| Prispevki

 

Projekt SIMPLE – Sharing the best International Mobility
Practices Learned on VET student exchanges, Leonardo Transfer of Innovation je
potekal od leta 2012 do 2014.
SIMPLE se ukvarja s predstavitvijo dobrih praks mobilnosti
ter pripravo orodja, ki omogoča pomoč pri organizaciji same mobilnosti. To je
zelo koristen pripomoček za vse organizatorje mobilnosti in dijake, ki se prvič
srečujejo z izzivom priprave na mobilnost. Projekt vodi finska šola Tampere
Vocational College Tredu, v projektu pa sodelujejo še Srednja poklicna in
strokovna šola Bežigrad – Ljubljana, Srednja medijska in grafična šola
Ljubljana, North West Academy of English, EUC Syd, Kiezküchen
GmbH-Berlin in zunanji ocenjevalec Windmill Solutions.
V Kopru se je 27. 11. 2014 odvijal zaključni desiminacijski
seminar, ki so se ga udeležili direktorji, ravnatelji, vodje področij,
učitelji, strokovni sodelavci s šolskega ministrstva, slovenskih izobraževalnih
institucij, tehničnih šol in šolskih centrov in podjetij. Na seminarju je bilo
24 udeležencev iz vse Slovenije.
Predstavljeni so bili predvsem nameni in cilji projekta
SIMPLE ter aktivnosti.
Ritva Haveri, vodja projekta
Darko Mali (CPI Slovenija) je predstavil evropski
razvojni plan na področju poklicnega izobraževanja, posebno pozornost pa je
namenil podpori pedagoškega procesa med mobilnostjo in zagotavljanju njene
kakovosti, pri čemer veliko vlogo odigra tudi ECVET – European Credit system
for Vocational Education and Training.
Darko Mali, CPI
V nadaljevanju
smo partnerji projekta predstavili primere dobrih praks, preko primerov pa smo
uspešno predstavili tudi izdelano orodje.
Seminar je
zaključil Bob Windmill s predstavitvijo evalvacije izvedenih aktivnosti, samega
projekta in projektnih dogodkov.
Udeleženci
seminarja so izdelano orodje prepoznali kot izredno uporaben vir informacij,
čas med odmori pa so uspešno izkoristili za mreženje – pridobivanje morebitnih
partnerjev za svoje nove projekte.
Več o projektu in orodje si lahko ogledate na SIMPLE

Lenka Brezovar
Sorodne objave
0
Dostopnost