| Prispevki

SPSŠB IN ŠC ŠKOFJA LOKA V PROGRAMU
HYUNDAI »SKILLS FOR THE FUTURE«
OBISK PREDSTAVNIKOV HYUNDAI AVTO
TRADE, D. O. O., LJUBLJANA NA NAŠI ŠOLI
Predstavniki Hyundai Avto trade, d. o. o., so nas obiskali 8.
12. 2014. Uvodoma so predstavili njihovo vlogo v programu Skills for the
future, ki ga skupaj z JA – YE Europe izvaja podjetje Hyundai v 11 evropskih
državah, letos prvič tudi v Sloveniji, na SPSŠB in ŠC Škofja Loka. Program je
zasnovan enako kot program Moje podjetje, ki poteka pod okriljem Zavoda za
spodbujanje podjetnosti mladih. Poudarek v programu, ki ga podpira Hyundai, je
izvajanje podjetniške ideje, povezane s področjem avtomobilizma. Hyundai bo
spremljal dijaška podjetja, ki bodo na SPSŠB vključene v program.
Na srečanju z vodstvom in mentorji naše šole smo se
dogovorili za tesnejše sodelovanje pri izobraževalnih vsebinah, predvsem na
področju elektrotehnike. Predstavniki Hyundaia so izrazili pripravljenost podariti
šoli dodatne učne eksponate in literaturo.
V nadaljevanju so predstavniki Hyundaia izvedli uro z dijaki,
ki letos sodelujejo v programu Skills for the future. Predstavili so jim kratko
zgodovino razvoja avtomobilizma, trenutne kadrovske potrebe na tem področju in
njihovo vizijo razvoja do leta 2040. V sklopu omenjenega programa pa je SPSŠB na
natečaju med 32 šolami iz 6 držav uspela osvojiti avtomobil znamke Hyundai v
učne namene, ki bo šoli predan marca 2015.
Anton Kokalj, vodja MIC na SPSŠB–Ljubljana, koordinator
programa Skills for the future v Sloveniji
Sorodne objave
0
Dostopnost