| Prispevki

Zadnjo delavnico v sklopu projekta Sustainability Starts On You smo si zamislili kot povzetek vseh vsebin in dejavnosti, ki so jih dijaki izkusili med izmenjavo v Sloveniji. Dijake smo želeli spodbuditi k aktivnemu razmišljanju o trajnostnem načinu življenja in trajnostnem razvoju družbe, hkrati pa vsem udeležencem dati priložnost izraziti svoje mnenje o tem.

Razdeljeni v šest skupin so z medsebojnim sodelovanjem oblikovali kratke govore, s katerimi so svoje delo predstavili ostalim skupinam in sodelujočim učiteljem. Svoje govore so lahko podkrepili s slikovnim materialom.

Dijakom smo razložili, kakšno nalogo bodo morali opraviti in da bo vsak član skupine prevzel predstavitev dela dejavnosti. Predstavili smo jim strukturo govora, besedišče in fraze, ki jih lahko uporabijo, ter jim to ilustrirali z vzorčnim govorom. Skupine smo oblikovali tako, da so bili v njih zastopani predstavniki vseh držav, ki sodelujejo pri projektu. Temo govora, ki smo jo predhodno pripravili in ji dodali podvprašanja, so dijaki izžrebali. Imeli so dvajset minut časa za pripravo in še dodatnih deset minut za urjenje predstavitve. Med pripravo smo trije učitelji posamezne skupine usmerjali, če se naloge niso znali lotiti, jim priskočili na pomoč, če so jo potrebovali, sledili njihovem napredku.

Skupina 1: Eko način življenja

Skupina 2: Ekoturizem

Skupina 3: Energetska varčnost

Skupina 4: Trajnostno nakupovanje

Skupina 5: Trajnostne počitnice

Skupina 6: Trajnostna šola

Predstavitve so nam dokazale, da so dijaki usvojili bistvo delavnic, na katerih so sodelovali. Odgovorno se bodo lotevali okoljskih izzivov, znali bodo posredovati usvojeno znanje in tako poskrbeli za našo skupno svetlejšo prihodnost.

Lucija Šljuka Novak, Anja Bukal in Miha Černe

Sorodne objave
0
Dostopnost