| Prispevki

Človek,
ki skrbi za svoje staro znanje
in
hkrati nenehno pridobiva novo,
lahko
postane u
čitelj drugih.
(Konfucij)
ANDREJ
PRAŠNIKAR
se je v
času od 10. 11. do 16. 11. 2013 usposabljal na CIFP PROFESOR RAUL VAZQUEZ (mesto
Madrid, Španija).
Šola v tujini je … po velikosti primerljiva z našo šolo. Programi,
ki jih izvajajo, so: aviomehanik, vzdrževalec tirnih vozil, avtoserviser,
avtokaroserist, mehatronik, v pripravi pa je še logist. Starost šole je manj
kot 5 let. Oprema je v primerjavi z našo boljša in novejša, kar je razumljivo
glede na starost šole. V šoli sta združeni srednja in višja šola, kar pomeni
prednost pri organizaciji šole in nadaljevanju šolanja za dijake. Vsi mentorji
in profesorji, s katerimi smo sodelovali in imeli stike, so pokazali veliko
stopnjo pripravljenosti za sodelovanje. Izmenjava načinov dela in izkušenj bo
pripomogla k razvoju in spremembam na obeh straneh.
Dodana vrednost mojega
usposabljanja v tujini …
je
v pedagoških izkušnjah, ki so jih obogatili pogovori z dijaki in študenti. Take
in podobne izmenjave priporočam vsem učiteljem, ki se ne bojijo sprememb in
novosti. Razlike se kažejo v bolj učinkoviti organizacijski strukturi, ki
omogoča hitrejše odpravljanje napak v srednjih šolah, saj se posledice
pomanjkljivosti znanja pokažejo takoj ob prestopu na višjo stopnjo.
Usposabljanje učiteljev v tujini …
je
koristno za izmenjavo izkušenj, uvajanje pozitivnih metod in postopkov, ki so
že preizkušeni. Glede na zelo odprt pretok delovne sile v Evropski uniji je
zelo priporočljivo, da se izobraževalne organizacije s podobnimi programi
povezujejo in poenotijo svoje programe glede kvalitete in primerljivosti
izobraževanja. S španskimi mentorji smo ugotovili, da so slovenski dijaki, ki
so bili na izmenjavi v omenjeni šoli, strokovno zelo dobro podkovani, na kar
smo posebej ponosni.  
 Obisk naših dijakov in učiteljev v tovarni
IVECO v Madridu, kjer proizvajajo vlačilec IVECO Stralis (vlačilec leta 2013)
MIHA ŠKODA se je v času od 10. 11. do 16.
11. 2013 usposabljal na CIFP PROFESOR RAUL VAZQUEZ (mesto Madrid, Španija).
Šola v tujini je … večja in mlajša od naše, opremljenost in
organizacija šole je odlična ter zelo moderna.
Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini
je drugačen
pogled na izobraževanje mladih generacij.
Usposabljanje učiteljev v tujini … je odlična priložnost za spoznavanje tujih
izobraževalnih programov in ustanov.

MOJCA KREGAR
se je v času
od 11. 11. do 13. 11. 2013 usposabljala na ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“E. USUELLI RUZZA” (mesto Padova, Italija).

Šola v tujini je podobna naši, saj izvaja sorodne
programe kot naša šola. Imajo sicer drugačen sistem izobraževanja, vendar so
strokovni predmeti primerljivi. Prijazna koordinatorica je predstavila njihov
program in sistem izobraževanja in nas popeljala po šoli. Prisostvovala sem pri
posameznih urah pouka (strokovni predmeti) in se srečala s kolegicami, ki
poučujejo stroko, in njihovim delom, kar mi je bilo zelo všeč.

Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini … je predvsem v izbiri države gostiteljice, to je Italije,
ki je zibelka svetovne mode. Imajo veliko strokovne literature, pri pouku si z
njo lahko zelo veliko pomagajo tako profesorji kot dijaki. Dijakinje so precej
samostojne in pod vodstvom učiteljice mentorice usvajajo novo učno snov (od
ideje do izdelka; zamisel, skica, kroj, materiali, izdelava). Zanimivo mi je
bilo to, da je v začetnih letnikih poudarek na teoriji, v višjih pa preide v
praktični del. Dekleta se izpopolnjujejo tudi pri delodajalcih in si nabirajo
izkušnje. Tako je zagotovljena večja samostojnost, strukturiran pristop in
odgovornost do dela.
Usposabljanje učiteljev v tujini … je del vseživljenjskega učenja. Vseživljenjsko
usposabljanje je za nekoga, ki poučuje, nuja, saj ti da širino in bogati učni
proces. Svoje delo lahko popestriš in dodaš novo znanje in metode, pouk je s
tem zagotovo kakovostnejši. Po drugi strani pa vidiš, da je v naši šoli tudi
veliko prednosti, saj imamo dobro opremljene učilnice in delavnice.
 Naše dijakinje in učiteljica v učilnici za
strokovno risanje in praktični pouk v Padovi

  


Nikolaj Lipič

Sorodne objave
0
Dostopnost