| Prispevki
Človek,
ki skrbi za svoje staro znanje
in
hkrati nenehno pridobiva novo,
lahko
postane u
čitelj drugih.
(Konfucij)
V mesecu novembru 2013 so bile tri učiteljice
in štirje učitelji naše šole na strokovnem usposabljanju v tujih šolah in
podjetjih na Finskem, v Estoniji, Italiji in Španiji. Usposabljanje se je
izvajalo v okviru dveh mednarodnih projektov, ki se izvajata na naši šoli v
okviru programa Leonardo da Vinci – mobilnost. V prvem projektu z naslovom Strokovno
usposabljanje za delo z dijaki s posebnimi potrebami
so se usposabljali
trije učitelji. Štirje učitelji so se usposabljali in hkrati spremljali naše dijakinje
in dijake na izvajanje njihove strokovne prakse v tujino v projektu z naslovom Poklicne
perspektive dijakov v času recesije
.
Namen strokovnega usposabljanja učiteljev v
tujini je krepitev njihove profesionalne rasti, spoznavanje novih metod in
pristopov poučevanja, sodobnih didaktičnih učil za pouk v razredu in učnih
delavnicah, vzpostavljanje novih sodelovanj s tujimi učitelji in strokovnjaki v
podjetjih ter primerjati tuje izobraževalne programe z našimi. Učitelje želimo
vključevati v proces vseživljenjskega učenja in jih ob tem opolnomočiti s
kompetencami za izvajanje sodobnega in kvalitetnega pouka. To je temeljna vizija
šolskega projektnega tima programa Leonardo da Vinci – mobilnost, ki ga vodita
Smiljana Fister in Nikolaj Lipič. Že sedem let, vse od leta 2006, permanentno
organiziramo usposabljanje naših učiteljev v različnih evropskih državah.
Projektno uspešnost opravičujemo z dvema prestižnima nagradama, in sicer smo leta
2007 prejeli nacionalno nagrado »Jabolko kakovosti« in leta 2008 še evropsko
nagrado za kvaliteten projekt v programu Leonardo da Vinci – mobilnost.
V nadaljevanju predstavljamo učiteljice in učitelje
ter njihove vtise o usposabljanju v tujini.
IRENA MODIC
ČOŽ
se je v
času od 10. 11. do 16. 11. 2013 usposabljala na TAMPERE COLLEGE (mesto Tampere,
Finska).
Šola v tujini je zelo dobro opremljena in zelo velika. Delavnice
so prostorne in opremljene z modernimi učili. Izobraževalni programi so podobni
našim. Posebnost v njihovem izobraževanju je v tem, da lahko nekdo, ki obiskuje
splošno srednjo šolo, hkrati obiskuje tudi strokovni del na strokovni šoli
oziroma po končani splošni srednji šoli obiskuje le strokovni del na strokovni
srednji šoli. Dijaki so zelo disciplinirani in delavni. Tudi če učitelj ni
prisoten v delavnici, mirno nadaljujejo s svojimi nalogami.
Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini … je v presenetljivem spoznanju o
veliki samostojnosti dijakov pri učenju. Veliko je projektnega dela. Dijaki se
zavedajo, da morajo nalogo opraviti in so pri delu samostojni. Mislim, da mi
naše dijake preveč nadziramo in kontroliramo, sami pa so premalo odgovorni.
Predstavljam primer: ko smo prišli na šolo, so bili dijaki zadolženi, da naše
dijake vodijo po šoli in jim jo razkažejo. Ko smo šli v muzej, so bili prav tako
zadolženi določeni dijaki, da so naše vodili po muzeju. Pri praktičnem delu v
delavnicah so našim dijakom dodelili dijake tutorje, ki so jim pomagali in jih
spremljali. To mi je bila spodbuda, da bom tudi jaz naše dijake spodbujala k
večji samostojnosti in razmišljanju.
Usposabljanje učiteljev v tujini … je priložnost, da si pridobimo veliko novih
izkušenj, lahko narediš primerjavo svojega dela, vidiš, kje smo mi in kje so
oni. To ti da spodbudo, da se tudi sam odločiš za spremembe in da primere dobre
prakse uporabiš tudi pri svojem delu. Koristno je ostati povezan z učitelji
svoje stroke in ohraniti kontakte. Zelo sem vesela, da sem se lahko udeležila
usposabljanja v tujini.
 Skupina dijakov, ki so se usposabljali v
Tamperah in v Mikkeliju na Finskem
MARKO GALE se je v času od 10. 11. do 16.
11. 2013 usposabljal na ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTO (mesto Mikkeli, Finska) in TAMPERE
COLLEGE (mesto Tampere, Finska).
Šola v tujini je …imenovana ESEDU – Etela South Savo Vocational College
oz. v finščini Etelä-Savon ammattiopisto. Sedež šole in njen največji del se
nahaja v mestu Mikkeli, šola pa ima manjši enoti v mestecih Pieksamaki in Juva.
S tem pokriva območje oziroma finsko pokrajino, imenovano South Savo, ki se
nahaja na jugovzhodnem delu Finske. Šola izvaja poklicno izobraževanje in
usposabljanje (VET) za dijake in odrasle na naslednjih poklicnih področjih: kultura,
naravni viri in okolje, naravoslovje, družbene vede, poslovne in upravne vede,
socialne službe, zdravje in šport, tehnologija, komunikacije in promet,
turizem, gostinstvo in domače storitve. Glede velikosti in opremljenosti šole
težko povlečem vzporednice v primerjavi z našimi šolami, saj ne poznam finskih
standardov za poklicno šolstvo. Vsekakor pa kot opazovalec lahko povem, da so
njihove možnosti izobraževanja za posamezne poklice glede velikosti in
primernosti prostorov ter glede razpoložljive opreme praktično neprimerljive s
slovenskimi šolami. Opremljenost prostorov na različnih lokacijah za posamezna
poklicna področja je na izredno visokem nivoju, oprema pa ni zastarela, temveč
aktualna in posodobljena v skladu z razvojem teh poklicnih področij. Tudi
prostorske možnosti specializiranih delavnic so za naše pojme glede na število
dijakov ogromne, dijaki se v teh prostorih dobesedno porazgubijo.
Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini
zame kljub večkratnemu obisku iste lokacije
pomeni začutiti utrip in razlike v delovanju in funkcioniranju finskega
izobraževalnega sistema v primerjavi s slovenskim. Te razlike so dokaj velike,
podobno kot so velike razlike v mentaliteti Slovencev v primerjavi s Finci. V
Severni Evropi izobraževalni procesi potekajo za naše pojmovanje relativno počasi,
a kontinuirano in vztrajno. Opaziti je precejšnjo svobodo učiteljev stroke pri
izvajanju posameznih učnih enot, saj imajo možnost prilagajanja tempa pouka sposobnostim
dijakov, pri tem pa ni zaznati časovne in vsebinske normiranosti, ki je zelo
značilna za slovenski izobraževalni proces. Ni opaziti striktne delitve na
učitelje strokovne teorije in na učitelje praktičnega pouka, pri njih so to
enostavno učitelji stroke. Določene detajle navedenega bi bilo možno uporabiti
tudi pri našem vsakdanjem delu.
Usposabljanje učiteljev v tujini … je
z mojega gledišča vsekakor priporočljivo za vse naše učitelje, ki delujejo na
istih strokovnih področjih. Temeljno zato, da zaznajo razlike, ki obstajajo pri
njihovem delu v primerjavi z delom finskih kolegov. Predvidoma so naši učitelji
strokovno na podobnem nivoju kot učitelji na finski šoli in po strokovni plati
ne odstopajo od njih (navedeno velja za učitelje na strokovnem področju
avtoremonta in strojništva v Mikkeliju, Finska). Glede na možnosti opreme, učne
tehnologije in glede prostorskih možnosti ni primerjave, finski kolegi so tu v
ogromni prednosti, tako veliki, da se mi pogosto postavlja vprašanje
izkoriščenosti vse te pogosto drage opreme. Naslednja razlika nastopi v samem
izvajanju pouka; opazno je, da naši učitelji porabijo ogromno energije za
umirjanje dijakov, njihovo osredotočenost na pouk in motivacijo. V finskih
šolah tega ni zaznati, tam učitelji nastopajo bolj v vlogah strokovnih mentorjev,
navajajo dijake na samostojno opravljanje nalog in ne izgubljajo toliko časa z
umirjanjem in osredotočanjem dijakov na pouk. Finski kolegi se s tem sicer ne
strinjajo, trdijo, da tudi pri njih ni vse idealno, da tudi njihovi dijak niso
motivirani in da pogosto izostajajo od pouka. A vseeno se takoj opazi razlike v
mentaliteti med našimi in njihovimi dijaki. Pri njihovih dijakih ni opaziti
prenapetosti in prekipevajoče energije, ki se pri naših dijakih žal prepogosto
izraža skozi poškodovanja, uničevanja opreme in prostorov ter primere
vandalizma. Naši učitelji se morajo, hočejo ali nočejo, na tem področju precej
bolj angažirati kot finski.
 Prostočasne aktivnosti po praksi v Mikkeliju,
Finska

LUCIJA
ŠLJUKA NOVAK
se je v času od 10. 11. do 16. 11. 2013 usposabljala na TALLINN
LASNAMÄE MECHANIC SCHOOL (mesto Tallinn, Estonija).


Šola v tujini je … moderno opremljena. Učni prostori se raztezajo
na 16.000 m2. Dijaki se usposabljajo v manjših skupinah. Vzporedno
potekata teoretični in praktični del izobraževanja pod vodstvom enega učitelja.
Programi izobraževanja so podobni našim.
Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini
je
vsekakor možnost spoznati in primerjati tuje izobraževalne sisteme, videti
drugačen pristop do izobraževanja in opazovati metode dela, ki jih uporabljajo
drugje. Seveda se učitelji soočajo s podobnimi težavami, kot jih imamo pri nas.
V pogovoru z njimi lahko primerjamo sisteme reševanja težav, kar pripomore k
hitrejšemu, boljšemu in vzajemnemu iskanju rešitev.
Usposabljanje učiteljev v tujini … je zame vedno vznemirljivo, saj se vsakič nekaj
novega naučim, spoznavam druge ljudi, drugo kulturo in navade. Veseli me, da
sem se tovrstnega usposabljanja lahko udeležila. Če bi še kdaj imela možnost udeležbe,
bi jo izkoristila. Priporočam vsem, ki si želijo širiti obzorja in doživeti
nekaj drugačnega.
 Predstavitev Estonije našim dijakom in
učiteljem na šoli gostiteljici v Tallinnu
JOŽE STEPAN se je v času od 10. 11. do 16.
11. 2013 usposabljal na TALLINN LASNAMÄE MECHANIC SCHOOL (mesto Tallinn,
Estonija).
Šola v tujini je … Tallinna Lasnamae Mehaanikakool. Na
tej šoli izobražujejo dijake za naslednje poklice: kompletno področje avtoremontne
dejavnosti, elektronika, vodovodni inštalaterji, monterji ogrevalnih sistemov,
pleskarji, zidarji, tesarji, elektroinštalaterji, oblikovalci kovin in varilci.
Šolska stavba je zelo prijazna, v celoti prenovljena in zelo dobro materialno
opremljena. Nudi visok standard za delo z dijaki. Učitelji izkazujejo soliden
nivo svojih aktivnosti. So zelo prijazni in gostoljubni. Ravno tako dajejo
dober vtis dijaki, kar zadeva disciplino in vesten odnos do dela. Mentorji so
se dobro izkazali pri delu z našimi dijaki. Posebej moram pohvaliti delo
koordinatorke, ta nam je bila ves čas na razpolago, skratka, zelo se je
potrudila za nas vse. Sorodnost z našo šolo se kaže v nekaterih izobraževalnih
programih. Na njihovem strokovnem področju je vidna boljša korelacija med teorijo
in prakso, in to iz preprostega razloga, ker na področju strokovnega modula
pelje izobraževanje teoretičnega in praktičnega dela ena oseba, kar je praksa
na vseh dosedanjih šolah, ki sem jih imel možnost pobliže spoznati. Globoko sem
prepričan, da je to prava pot, ki pelje do neprimerno višjega nivoja osvojenih
strokovnih znanj ob zaključku izobraževanja.
Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini … je v tem, da domala vedno uvidim tisto,
kar lahko prenesem v svoje predmetno področje (izdelava kompleksnih projektnih
nalog za zaključne letnike v sklopu poklicne mature). V zvezi z mojo strokovno
usposobljenostjo ne vidim posebnih težav pri bodočem sodelovanju s kolegi iz
sorodnih šol.
Usposabljanje učiteljev v tujini … je zagotovo pomembna stvar v smislu izmenjave
izkušenj in pogledov na izobraževalni proces sorodnih poklicev. Menim, da je
smotrno zadevo peljati v tej smeri naprej, s tem, da se v bodoče še bolj
intenzivno vključujejo šole (posamezni kolegi učitelji) v povezovalnem smislu
na svojih predmetnih področjih. Naj povem, da meni osebno tovrstni projekti
pomenijo veliko, tako na strokovnem izpopolnjevanju kot na splošno
izobraževalnem področju, iz tega vidika jih priporočam tudi ostalim.
 Popolnoma na novo opremljena strojna delavnica
za praktično
usposabljanje
na šoli v Tallinnu

 

 Nikolaj Lipič

Sorodne objave
0
Dostopnost