| Prispevki
Prelepa, a smrtonosna moč narave
Raziskovalno
delo Prenapetostna zaščita ne obravnava samo naprave, ki jo uporabljamo za
zaščito občutljivih električnih aparatur pred udarom strele, stikalnimi
motnjami ipd. V njem se prepletajo spoznanja o krutosti narave, simuliranju in
demonstracijah naravne moči, standardizaciji te moči in seveda zaščiti pred to
uničevalno močjo. Na osnovi hipotez, ki smo jih postavili v uvodu, smo se
raziskali naravne pojave, udar strele, nastanek strele in njeno moč,
številčnost itd. Pregledali smo tudi dva osnovna svetovna standarda komisij IEC
in UL in preverili, ali je smiselno in možno simulirati naravne pojave. Naša
raziskovanja smo strnili z raziskavo o prenapetostni zaščiti, njeni sestavi in
kompleksnosti zaščitnega sistema ter o sami uporabnosti prenapetostne zaščite.
Med raziskavo pa smo naleteli na vsesplošno teorijo kaosa z iskanjem urejenosti
ter teorijo o sovplivanju vseh malenkosti na odziv narave, t. i. efekt metulja.
Zaceljene a trajne poškodbe …
Raziskovalno
delo se nahaja v knjižnici SPSŠB Ljubljana.
Jure Stražiščar, Domen Podržaj,
Matjaž Uršič,

Rio de Janeiro, 16. 1. 2014

 mentor Matjaž Mlinšek

Sorodne objave
0
Dostopnost