| Prispevki
V okviru
knjižnično informacijskih znanj (KIZ), ki so del obveznih izbirnih vsebin,
dijaki vseh 1. letnikov in 4. letnikov PTI-stopnje sodelujejo v projektu Rastem
s knjigo. Projekt izvajamo že četrto leto, v šolskem letu 2013/14 se ga je udeležilo
398 dijakov vseh smeri, zaključil se je v mesecu januarju. Projekt smo izvedli
v dveh delih. Prvo šolsko uro smo izvedli v razredu, naslednje 3 šolske ure pa
smo namenili obisku Knjižnice Bežigrad.
 KIZ vsebuje
elemente informacijske pismenosti s poudarki na uporabi knjižnice, njenega
gradiva in informacijskih virov. Dijaki se naučijo samostojnega pridobivanja in
uporabe informacij, kar je pomembno tudi po končanem izobraževanju, ne glede na
to, na kateri stopnji zaključijo šolanje.
Pomemben sestavni
del KIZ-a ja tudi spoznavanje vrst knjižnic in knjižničnega sistema v državi,
kar omogoča aktivno vključevanje v vseživljenjsko izobraževanje. Poznavanje
posameznih vsebin knjižnično informacijskih znanj smo preverili z vprašalniki.
V okviru
projekta smo obiskali najbližjo splošno knjižnico, kjer so se dijaki seznanili
z Mestno knjižnico Ljubljana in pisateljem ter režiserjem Goranom Vojnovićem. Ob
obisku knjižnice je vsak dijak dobil njegovo nagrajeno knjigo Jugoslavija, moja
dežela.
Koordinatorka projekta Rastem s knjigo, knjižničarka
Nataša Pečkaj
Sorodne objave
0
Dostopnost