| Prispevki
1. Katera so vaša
delovna opravila?

Veliko jih je. Vodim evidence vpisanih in izpisanih dijakov
šole, izdajam potrdila o šolanju, vpisujem dijake v višje letnike, jim
posredujem različne informacije, pišem zapisnike pedagoških konferenc,
sestankov Sveta staršev, pomagam razrednikom pri vodenju dokumentacije. Vodim
arhiv, pripravljam statistična poročila, nadomeščam odsotnosti v tajništvu in
imam še mnogo drugih opravil. Naštela sem le najbolj pogosta.
2. Katero izmed
naštetih opravil vam je najljubše in zakaj?

Vsa našteta opravila rada in z veseljem opravljam. Delo je
zelo razgibano. Pri izdaji dokumentov moram biti zelo natančna in previdna, da
so podatki pravilni.
3. Se srečujete pri
svojem delu tudi s kakimi težavami? Kako jih rešujete?

Do težav lahko pride tako pri delu z dijaki kot učitelji
razredniki. Te se rešijo s strpno medsebojno komunikacijo.
4. Kakšna vprašanja vam
dijaki najpogosteje zastavljajo?

Zelo različna, tudi nenavadna, na katera jim ne znam
odgovoriti. Veliko sprašujejo o pridobitvi štipendij, mesečnih vozovnic. Če jim
ne morem pomagati, jih napotim na ustrezno inštitucijo.
5. Koliko dijakom
pomagate vsak dan? So meseci, ko dijaki pogosteje rabijo vašo pomoč?

Največ dijakov me obišče pred začetkom šolskega leta,
avgusta, pa tudi septembra. Pridejo, da jim potrdim obrazce za izdajo mesečnih
vozovnic, rabijo potrdila o šolanju za štipendije in študentska dela, ki jih
opravljajo med počitnicami.
6. Mislite, da so vam
dijaki hvaležni, ko jim pomagate? Če so, kako vam to pokažejo?

Največkrat se zahvalijo.
7. Ali tudi učitelji
rabijo vašo pomoč? Zakaj pridejo k vam in kako jim pomagate?

Tudi. Povedo mi, če so dijaki spremenili stalno prebivališče,
predvsem pa zaradi kršitev šolskih pravil, ki jih naredijo dijaki. Vodim
evidenco vzgojnih ukrepov.
8. Kako pomemben je
bonton pri uradni komunikaciji? Ali dijaki in učitelji upoštevajo pravila
bontona, ko vstopijo v vašo pisarno?

Ne vsi. Najbolj me motijo dijaki, ki pridejo s kapuco na
glavi. Večina pa jih potrka, preden vstopijo v mojo pisarno. Nekateri učitelji
tudi mislijo, da imajo prednost pred dijaki, a jim povem, da morajo počakati,
da pridejo na vrsto.
9. Radi opravljate svoj
poklic?

Da, zelo rada opravljam svoj poklic.
10. Zakaj ste se
odločili zanj?

Zanj sem se odločila šele pred kratkim. Moja osnovna
izobrazba je šiviljska. Bila sem dijakinja naše šole. Kasneje sem zaključila še
srednjo trgovsko šolo, nato ob delu nadaljevala šolanje in leta 2008 pridobila
naziv ekonomske tehnice.
11. Imate kak
življenjski moto? Nam ga zaupate?

Ker rada hodim v naravo, mi je všeč naslednja misel: Ko bo
posekano zadnje drevo, zastrupljena zadnja reka, ulovljena zadnja riba, boste
ugotovili, da denarja ne morete jesti.

Nina Pintar, Maruša Turk in Urška Savšek, 1. K

Sorodne objave
0
Dostopnost