| Prispevki
Predstavitev
Ekošole
Program Ekošola
je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja,
namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki,
učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi
aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim
šolam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za
okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for
Environmental Education).
Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le
posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture
obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program
z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do
okolja, narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiva z okoljskim
standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove,
da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma
prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga že 15
let izvajamo v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.
 
Kdo je vključen
v program Ekošola?
V program Ekošola so vključene slovenske
vzgojne in izobraževalne ustanove: vrtci, osnovne in srednje šole, centri
šolskih in obšolskih dejavnosti ter domovi. V program se lahko vključi ustanova
kot celota (vzgojitelji, učitelji, učenci, vodstvo šole, svet šole, svet
staršev in predstavniki lokalnih oblasti).
 
Temeljna načela
delovanja programa Ekošola
Osnovno načelo delovanja programa Ekošola
je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali
pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu
postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja, vplivajo tudi na
obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je
šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:
 • skrb
  za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter
  skrb za okolje in naravo,
 • okoljska
  vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem
  programu,
 • naravoslovne
  dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni
  cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti
  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma
  projektov,
 • vzgojno
  delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in
  odločevalci,
 • prihodnost
  je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.
 
Cilji programa
Ekošola
Glavni cilj slovenskega programa Ekošola
je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del
življenja. Drugi cilji so:
 • uvajati
  vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati
  in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita
  raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati
  okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati
  pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati
  pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati
  in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati
  ekošole v Sloveniji, EU in širše.
 
Prednosti
Ekošola bogati čustvene vezi otrok in
mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine.
Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku,
uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev
okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga
uporabiti znanje, ki so ga usvojili pri pouku, za reševanje težav v vsakdanjem
življenju.

 

Letošnji eko akcijski načrt
vsebuje:
 • mladi v svetu energije,
 • eko voščilnice (izdelava novoletnih voščilnic iz
  ekoloških/recikliranih materialov),
 • izboljšanje toplotne izolacije/varčevanje z
  energijo,
 • varčno ravnanje z računalniki,
 • zbiranje rabljenega tekstila (oddate ga lahko pri
  učiteljicah praktičnega pouka in/ali v zbornici šole) za izdelavo novih
  tekstilnih izdelkov:

 • zbiranje odpadne električne in elektronske opreme,
  izrabljenih tonerjev/kartuš/telefonov, odpadnega avto materiala ipd. (prinesete
  jih lahko v zbornico šole oz. šolske delavnice):

 • namestitev eko otočkov (načrtujemo njihovo postavitev
  v vsakem nadstropju šole; ne spreglejte ga v šolski menzi).

Več si lahko preberete na spodnji povezavi:
Utrinki s podelitve zelenih zastav (zunanji prispevek – DELO):
 
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
Vodja:
Manca Omahen Majnardi

Zadnje objave
0
Dostopnost