| Prispevki
Tudi v
šolskem letu 2013/14 bomo sodelovali v različnih zanimivih projektih.
Projekt Pozorni na okolje
V torek, 8.
oktobra 2013, smo se udeležili prve delavnice projekta Pozorni na okolje, v
katerega se je vključila naša šola. Projekt podpira varovanje okolja, predvsem
spodbuja k ozaveščanju o trajnostnem razvoju, ki ga na šolah podpiramo z
raznovrstnimi delavnicami. V ta namen smo na šoli organizirali več akcij, ki se
bodo odvijale med celotnim šolskim letom. O njih vas bomo obveščali preko
spletnih novičk.
Projekt Na zabavo v naravo
Projekt
organizira Turistična zveza Slovenije, ki spodbuja mlade, da iščejo nove ideje
za preživljanje prostega časa v naravi in preko tega izoblikujejo turistično
ponudbo. S projektom bodo dijaki imeli priložnost spoznavati Slovenijo,
pridobili bodo izkušnje za organizacijo, spoznavali bodo nova IKT orodja …
Pri tem jim bodo pomagali mentorji: Andrej Prašnikar, Ana Škrlep, Polona Kikelj
in Maja Juršić.
Projekt SIMPLE (LdV prenos inovacij)
Projekt
SIMPLE se na naši šoli odvija od leta 2012 in v njem kot partnerska
organizacija sodelujemo s šolami iz naslednjih držav: Finska, Danska, Nemčija,
Irska in Slovenija. Zbiramo najboljše primere prakse organiziranosti
mobilnosti. Na njihovi osnovi se bo izoblikoval spletni portal, kjer bodo
učitelji začetniki na tem področju našli koristne informacije za pripravo
mobilnosti. V okviru projekta smo imeli delovne sestanke na Irskem, v Nemčiji
in na Danskem. V aprilu 2014 bomo organizirali delovno srečanje v Sloveniji v
sodelovanju s Srednjo medijsko in grafično šolo Ljubljana, ki je prav tako
partnerica v projektu.
Projekt MRD
V okviru
projekta MRD bomo tudi letos spodbujali dijake k raziskovalni dejavnosti. V lanskem
letu smo bili zelo uspešni, saj sta dijaka 4. I s projektno nalogo in plakatom
dobila priznanje oz. nagrado za plakat, ki bo v decembru 2013 razstavljen v
mestni hiši. Prav tako sta dijaka bila uspešna, saj sta dobila bronasto
nagrado na državni ravni.
  
Projekt Moje podjetje
Letošnje
šolsko leto se je šola vključila v mednarodni projekt organizacije JA-YE
Europe, ki ga v Sloveniji zastopa Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih.
Namen organizacije je preko praktičnega spoznavanja delovanja podjetja spodbuditi
dijake za podjetništvo. V ta namen dijaki ustanovijo lastno podjetje in
spoznajo delovanje tovrstne organizacije. V projekt so vključeni naslednji
mentorji naše šole: Lenka Brezovar, Polona Kikelj in Terezija Kastelic.
Maja Juršić
Sorodne objave
0
Dostopnost