| Prispevki
Zaradi
mogočnih posegov človeka v naravo in uničevanja naravnih virov, se je že
davnega leta 1960 človeštvo začelo zavedati o posledicah industrijske
revolucijske rasti in razvoja. Tako so pričeli z varnostnimi in zdravstvenimi
akcijami, ki so pripomogle k manjšimi posledicami za naravo. Seveda je tudi
razvoj potekal v želeni smeri; pridobivanja električne energije iz
alternativnih virov, ozaveščanje človeštva o negativnih vplivih na
okolje/naravo, uporabljanje sončne in vetrne energije, osmoze itd.

V naši šolo
smo se odločili, da poleg splošnega ozaveščanja preko strokovnih tem in preko
svetovnih projektov kot je Ekošola, naredimo še korak naprej. Poleg
raziskovalnih projektnih nalog, smo se odločili za postavitev dveh vzorčnih
elektrarn. Poleg vetrne in sončne elektrarne, pa bomo postavili tudi vremensko
postajo, kjer bomo spremljali mnogo različnih parametrov, jakost in smer vetra,
ozračje, pritisk, vlage, itd. 

EKO sistem
naše šole bo profesionalno izpeljan projekt, ki bo zaživel v dobi dveh
let,  bo računalniško voden in
uporabljali ga bomo tudi kot učni pripomoček. Dijakom bomo prikazali in
približali pridobivanje električne energije s pomočjo vetra, oziroma sonca. Obe
elektrarni bosta delovni/funkcionalni, tako da bomo pridobljeno energijo lahko
s pridom izkoriščali, oziroma prodajali. Vremenska postaja, pa bo delu
elektrarn dala smisel z odčitanimi parametri, ki vplivajo na količino
pridobljene električne energije.
Projekt, ki
ga izvajajo in ga bodo med šolanjem tudi uporabljali, nadzirali mehatroniki,
ima veliko podporo pri vodstvu, a zaradi visokih stroškov smo se odločili, da
ga bomo izvedli profesionalno, a v daljšem časovnem obdobju.

Matjaž Mlinšek
Sorodne objave
0