| Prispevki

Naš razred je dobil priložnost udeležiti se razprave »Če bi jaz odločal, bi …«, ki so se je udeležili tudi evropska poslanca Irena Joveva in Milan Zver ter predstavnik Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Aleš Ojsteršek.

Na dogodku je bilo veliko šol iz cele Slovenije. Pred razgovorom smo se z razredom pogovorili o naših opažanjih in določili predloge za spremembe in novosti v šolskem sistemu. Dogodek se je odvijal v Hiši EU pri Gospodarskem razstavišču, kjer smo pred vsemi udeleženci predstavili naše predloge.

Med predstavitvami smo izvedeli tudi veliko novosti in smo imeli priložnost videti stvari z različnih zornih kotov, kjer smo opazili ne samo razlike med srednjimi šolami in gimnazijami, ampak tudi razlike med samimi gimnazijami. Na koncu so nam poslanci odgovorili še na vprašanja ter nam prikazali plasti državne in evropske politike.

Luka Štravs, 3. i

Prihodnost izobraževanja - predstavitev predloga (Tadej Gril)

Prihodnost izobraževanja: predlog dijakov

“Menimo, da imamo v Sloveniji dobre pogoje za izobraževanje, saj imamo vsi enake pravice. Zdi pa se nam, da je v predmetniku nekaterim predmetom namenjenih premalo  ur.

V našem programu je predvidenih 28 dni praktičnega dela v dveh letih. In to je vse v štirih letih izobraževanja. Praksa nam je všeč, saj smo videli, kako delo poteka konkretno, na delovnem mestu. Tega je v času našega šolanja premalo. Želimo si, da bi praksa pri delodajalcih trajala dlje.

Obravnavane vsebine pri nekaterih predmetih nam zelo pomagajo pri praksi, zato si želimo več ur strokovnih predmetov, pa tudi več ur športa. Predlagamo, da se v srednjih strokovnih programih zmanjša število ur pri predmetih, kot sta matematika in slovenščina, ter poveča število ure prakse, stroke in športa.

Kvaliteta malice ni najboljša. Malica na naši šoli ni topla in ni vedno zdrava. Država bi lahko določila standard šolske malice, ki bi vključevala topel obrok s kvalitetnejšimi sestavinami in širšo ponudbo.

Prednosti za nas dijakinje in dijake vidimo tudi v izmenjavah v tujino, vendar se izmenjav vsako leto udeleži le nekaj dijakov. Želimo si pridobiti nove izkušnje, spoznati nove kraje in ljudi. Če smo samo doma, nikoli ne spoznamo, kako živijo drugi. Predlagamo, da se na ravni institucij EU aktivneje spodbuja delovanje programa Erasmus+ in organizacijo izmenjav v tujino na srednjih šolah, v državi pa izmenjave uvede tudi med obvezne vsebine. Na tak način bo lahko izkušnjo izmenjave imelo več dijakinj in dijakov.

Veliko dijakov na izmenjavi biva v dijaških domovih, vendar imamo v Sloveniji v obstoječih domovih premalo prostora. Morali bi zgraditi več dijaških domov že samo zaradi domačih dijakov.

Premalo je tudi ekskurzij, zato nimamo možnosti spoznati drugih kultur, praks in podjetij. Ure, ki bi jih odvzeli nekaterim predmetom v prvem predlogu, bi namenili ekskurzijam. Želimo si, da bi bilo v državi več spodbujanja šol in podjetij k medsebojnemu sodelovanju in da bi se dijakom omogočilo več ekskurzij in več stika s prakso ter z izdelki podjetij, kjer želijo biti zaposleni.”

Komentar evropskih poslancev

Vprašanje - Vid Lihtenvaler

V petek, 24. februarja, so dijaki 3. letnika programa logistični tehnik obiskali Hišo Evropske unije in se udeležili razprave o prihodnosti izobraževanja. Dijaki so pripravili pisni predlog, ki ga je prebral Tadej Gril. Gostje so predloge dijakov, ki so zastopali 13 srednjih šol iz vse Slovenije, tudi pokomentirali.

Ob koncu uradne razprave so sledila vprašanja iz občinstva. Dijak Vid Lihtenvaler je navzočim zastavil vprašanje o pravičnosti letošnjih sprememb vpisnih pogojev za dijake s poklicno maturo.

Miha Černe

Sorodne objave
0
Dostopnost