| Prispevki

V osemdesetih letih 20. stoletja je Jugoslavija doživljala gospodarsko in politično krizo. Spori med republikami in porast centralizma, ki je sčasoma zahteval tudi poenotenje kulture in izobraževalnega sistema, sta še posebej odmevala v Sloveniji, ki je ob zgolj 8,5% deležu skupnega prebivalstva v zvezno blagajno prispevala 20% vseh sredstev. Poleg stalnih poskusov centralizacije in umika pravic posameznih republik, se je Slovenija v Beogradu soočala tudi z očitki o  nepoštenem in izkoriščevalskem odnosu do manj razvitih republik.

Slovensko narodno vprašanje

V tem napetem ozračju so primeren odziv na razmere v Jugoslaviji iskali slovenski intelektualci, zbrani okoli Nove revije. Leta 1987 so v 57. številki izdali različne prispevke o slovenskem narodnem vprašanju. K rešitvi v obliki lastne države se je čedalje več Slovencev nagibalo zaradi vojaškega procesa proti četverici leta 1989.

Prve večstrankarske volitve po drugi svetovni vojni (8. april 1990)

Zmaga Demosa na prvih večstrankarskih volitvah aprila 1990 je sprožila osamosvojitveni proces. Novoizvoljena republiška skupščina je najboljši izhod Slovenije iz jugoslovanske krize videla v plebiscitu, na katerem bi ljudstvo samo odločilo o samostojni državi. Zakon o plebiscitu, ki je bil sprejet 6. decembra 1990, je za plebiscitni dan določil 23. december, za vprašanje na glasovnici pa »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«

Poleg uradnega razglasa so k plebiscitu volilne upravičence vabile številne institucije in društva, pa tudi slogan »Slovenija – moja dežela je naša država«.

Plebiscita se je udeležilo 93,2% volilnih upravičencev, od tega jih je za samostojnost glasovalo 88,5%.

V nedeljo, 23. decembra, so se ob 7. uri zjutraj odprla volišča po celotni republiki. Udeležba je bila množična. Marsikje so še pred popoldnevom volili vsi volilni upravičenci. Volišča so se zaprla ob 7. uri zvečer, neuradni rezultati pa so bili znani že okoli polnoči.

88,5
Za samostojnost je glasovalo 88,5% volivcev.
naslovnica Dela (24. 12. 1990)

Rezultat plebiscita je pomenil, da se je slovenski narod na podlagi pravice do samoodločbe odločil za samostojno državo, in to uresničil s 25. junijem 1991, ko je Republika Slovenija tudi uradno razglasila samostojnost. 26. december, dan uradne razglasitve rezultatov plebiscita, je v Republiki Slovenijo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti.

Literatura:

Sorodne objave
0
Dostopnost