| Prispevki

Republika Slovenija daje državljanom pravico, da javne zadeve urejajo tudi na lokalni ravni. Osnovne enote lokalne samouprave so občine. V Sloveniji javne zadeve ureja 212 občin, 11 od teh pa ima status mestne občine. V mestnih občinah živi tretjina vsega prebivalstva na ozemlju Republike Slovenije.

Dijaki naše šole so v obliki seminarskega dela raziskali gospodarske, kulturne in družbene značilnosti občin, v katerih živijo.

Predstavitev mojega kraja - Zagorje ob Savi

Simboli Republike Slovenije v Idriji

Od 1. maja 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo (EU), ima pomembno vlogo pri razvoju občinskih lokalnih skupnosti tudi evropska kohezijska politika.

Z namenom zmanjšanja neenakosti med državami članicami EU manj razvite članice prejemajo sredstva iz Kohezijskega sklada z namenom vzpodbujanja trajnega razvoja in za reševanje gospodarskih in socialnih problemov posameznih držav.

Simboli EU, gradnja ceste in kanalizacije v četrtni skupnosti Šmarna gora (fotoreportaža)
Kohezijski sklad

občinam namenja sredstva za projekte na področju okolja in prometne infrastrukture. S slednjo je povezan tudi projekt Četrtne skupnosti Šmarna gora v Mestni občini Ljubljana, v kateri biva dijak. S pomočjo sredstev iz Kohezijskega sklada bo četrtna skupnost do konca leta 2021 zgradila kanalizacijo in v naslednjih dveh letih uredila prometno infrastrukturo.

Literatura:

Sorodne objave
0
Dostopnost