| Prispevki
Pri predmetu IET smo poskusili narediti »enostavno baterijo«. Preizkus
smo poimenovali Krompirjeva baterija. Izvedli smo ga tako, da smo v svež
krompir vtaknili dva različna materiala, v našem primeru sta bila to cink in
baker. Cink in baker sta predstavljala elektrodi, v krompirju pa je žveplova
kislina predstavljala elektrolit. Ker se je med njimi zgodila kemijska reakcija,
je nastala napetost. Krompirje smo zložili zaporedno, zato se je vsa napetost
na krompirjih seštela.

 V preizkusu smo uporabili pet krompirjev, ki so morali biti sveži (če so
stari in suhi, nimajo v sebi soka), bakreno elektrodo (bakrena žica), cinkovo
elektrodo (vijak) in voltmeter za dokaz in pregled končne napetosti. 


Napetost je bila nekaj čez 4 V, v času meritve pa je začela padati. Za podobno
demonstracijo bi lahko namesto voltmetra uporabili tudi LED-diodo, ki bi
napetost signalizirala s svetenjem. Podoben preizkus je možno izvesti tudi z
limonami.
Armando Krulc
Škrlj, 1. O
Sorodne objave
0
Dostopnost