| Prispevki
1.     
Statistično gledano je
učencev v zaključnih razredih osnovne šole manj kot prejšnja leta. Ali smo
lahko kot strokovna šola z obiskom informativnega dneva vseeno zadovoljni?
Kakšno je vaše mnenje o obisku?
Čeprav je že dve leti učencev, ki se vpisujejo v
srednje šole, manj, smo z obiskom na informativnem dnevu zelo zadovoljni in če
je to že odraz vpisa bodoče generacije, bomo imeli jeseni polnoštevilne oddelke
prvih letnikov.
2.     
V petek dopoldan naj
bi bilo po naših informacijah za približno 12 % večji obisk zainteresiranih
učencev kot leto poprej. Ali je bil povečan obisk tudi v petek popoldan oziroma
v soboto? Na katerih smereh so se pojavila najvišja odstopanja v primerjavi z
lanskim letom? Ali nam lahko zaupate številke?
V petek je bilo res veliko več zainteresiranih
učencev kot leto poprej, v soboto pa je bilo stanje podobno lanskemu letu.
Največja odstopanja smo zaznali pri zanimanju za programa strojništva
Mehatronik operater in Avtokaroserist ter programe tekstilstva, kjer je najbolj
izstopal Ustvarjalec modnih oblačil.
3.     
Ali je bilo izvedeno
zadosti promocijskih akcij na osnovnih šolah in kje se lahko še izboljšamo? Za
katere izobraževalne programe je bilo največ zanimanja med promocijskimi
akcijami in na informativnih dnevih?
Kar zadeva naše promocijske predstavitve po
osnovnih šolah, gremo tja, kamor nas povabijo. Predstavljamo se tudi na
Informativi, v medijih, na sejmih in v večjih nakupovalnih centrih. Menim, da
lahko na tem področju naredimo še kakšen korak (npr. pošiljamo gradiva še na
druge osnovne šole). Še vedno je največ zanimanja za programe avtoremonta
(Avtoserviser in Avtokaroserist), v porastu je zanimanje za ostale programe
strojništva, predvsem Mehatronik operater, tekstilne programe (Izdelovalec
oblačil in Ustvarjalec modnih oblačil) ter za program Logistični tehnik.
4.     
Ali je obisk na
informativnih dnevih kakorkoli povezan s sejmom Informativa na Gospodarskem
razstavišču?
Šole osrednjeslovenske regije skupaj promoviramo
naše izobraževalne programe (vse na enem mestu). Na Informativo prihajajo
starši in učenci predvsem iz Ljubljane in bližnje okolice, medtem ko pridejo na
informativne dneve tudi s širšega območja Slovenije (Gorenjske, Primorske itd).
5.     
Bi nam lahko zaupali
kakšno motivacijsko misel, ki bi učence devetletke prepričala k vpisu na naš
“Teksas”?
Sama se rada pošalim, da smo “Teksas”,
vendar s pravili in šerifinjo (mano) ter pomočniki (pomočnika ravnateljice,
razredniki, učitelji). Na šoli imamo pravila, ki se morajo upoštevati.
Menim, da smo zelo uspešna šola, ki je naravnana
na dijake (naši dijaki ne potrebujejo inštrukcij, saj jim morajo znanje, ki ga
potrebujejo, zagotavljati učitelji v času pouka ali v obliki dodatnih učnih
ur). Pomembna je povezava šola─starši─dijaki, saj lahko le tako dijake uspešno
pripeljemo do prvega poklica.
Praviloma večina naših dijakov poklicnega
izobraževanja (3-letno SPI) nadaljuje izobraževanje v naših programih poklicno-tehniškega
izobraževanja (t. i. 3+2), ki se končajo s poklicno maturo. S tem se jim odprejo
nove zaposlitvene poti ali pa možnost študiranja na višjih in visokih
strokovnih šolah.
Matjaž Mlinšek
Sorodne objave
0
Dostopnost