| Prispevki

V petek, 12. 2. 2021, so se osnovnošolci udeležili informativnega dneva za programa Izdelovalec oblačil in Ustvarjalec modnih oblačil, ki je potekal na daljavo. Vodila ga je profesorica Bernarda Klemenc.

Udeležencem je predstavila šolo in predvajala govor ravnateljice, ki je tudi na kratko opisala šolo in njene zanimivosti. Nato je profesorica začela s predstavitvijo programa Izdelovalec oblačil. Najprej je opisala polstenje volne, ki je postopek ustvarjanja brez šivanja. Naslednja tema so bile modne revije, ki potekajo v sklopu šole, nato pa je razložila, da se nekatera oblačila lahko tudi reciklira in iz njih naredi nove kose. To je bila predstavitev 3-letnega šolanja.

4-letni program Ustvarjalec modnih oblačil pa vsebuje nekatere dele 3-letnega programa in tudi nekaj novih, izpostavila je izmenjave učenk in učencev tega programa z dijaki podobnih šol v drugih državah, kot so Španija, Srbija in Francija. Profesorica je še razložila, kakšne so možnosti izobraževanja po opravljeni srednji šoli, kar je nekatere udeleženke vzpodbudilo, da se bodo potrudile za čim boljši uspeh.

Po razlagi o možnostih nadaljnjega šolanja so udeleženke informativnega dne imele še nekaj vprašanj, kot na primer: koliko je praktičnega pouka v 3-letnem programu. Profesorica je odgovorila, da je v 1. letniku tritedenska praksa, v 2. letniku prav tako, v 3. pa praktični del predstavlja polovico šolskega leta.

Naslednje vprašanje, ki so ga zastavile udeleženke, je bilo, ali je določeno število točk, potrebnih za vpis v ta program. Profesorica je odgovorila, da ne, saj vpis v ta program ni tak, da bi bilo treba postaviti mejo.

Eno od udeleženk je zanimalo izredno izobraževanje za odrasle, kar na kratko pomeni, da če se nočeš udeleževati pouka v šoli, lahko opravljaš izpite za posamezni letnik, šolanje pa moraš plačati. Profesorica je predstavila še tekmovanja in sodelovanja z drugimi šolami podobne smeri.

Informativni dan je bil za udeleženke kar koristen, saj je profesorica zelo dobro predstavila te smeri in tudi šolo. Nekatere udeleženke so povedale, da si bodo ogledale še informativni dan na šoli za oblikovanje in se potem odločile, na kateri šoli se bodo izobraževale.

 

Arnel Bećić, 4. v

Sorodne objave
0
Dostopnost