| Prispevki

V petek, 14. 2. 2020, je na šoli potekal informativni dan. Tako kot vsa leta je bil začetek ob 9. uri. Že 15 minut pred začetkom nas je presenetilo število čakajočih dijakov in staršev. Nekaj minut pred začetkom smo morali prinesti še nekaj dodatnih stolov, da so lahko vsi obiskovalci sedli. Profesorica Lea Janežič je začela s toplim pozdravom, hitro pohvalila številčen obisk in začela s predstavitvijo.

Najprej so bili predstavljeni šola, razporeditev prostorov, število dijakov in profesorjev, nad katerim je bilo nekaj prisotnih kar malo presenečenih. To je res, saj našo šolo letos obiskuje 1029 dijakov, poučuje pa jih kar 98 profesorjev. Smo šola z najštevilčnejšim izborom programov v Ljubljani, saj jih ponujamo kar 16. V okviru matične ustanove z dokaj novim imenom SIC Ljubljana (gostom precej neznanim) deluje tudi Avtošola Ježica, ki nam dijakom omogoča cenejše, boljše in bolj prijazno opravljanje vozniškega izpita. Profesorica je poudarila tudi dobro sodelovanje z Dijaškim domom Bežigrad, kjer je našim dijakom iz bolj oddaljenih krajev omogočeno bivanje. Naša šola se tudi zelo aktivno vključuje v razne mednarodne projekte, predvsem v skupino Erasmus+. Dijakom so na voljo številni krožki in interesne dejavnosti, tako da se vedno lahko zaposlimo.

Prvi predstavljeni program je bil Avtokaroserist, ki je poklicni izobraževalni program in traja 3 leta. Za to smer se je zanimalo okoli 25 dijakov, skupaj s starši. Profesorica je poudarila prednost, da v 1. letniku v programih Avtokaroserist in Avtoserviser obravnavajo zelo podobno snov, kar omogoča prehajanje iz enega programa v drugega, če se dijak slučajno premisli. Na koncu 1. letnika se dijaki odločijo, v katero od dveh smeri programa Avtokaroserist se bodo usmerili. Prva smer je avtoklepar, druga pa avtoličar. Dijaki bodo v času izobraževanja spoznali ogromno novih orodij in postopkov ter pridobili čut za odgovornost, strpnost, skupinsko delo, saj so danes te vrline izjemno pomembne za naš uspeh. Steklo je tudi nekaj podatkov o zaključnem izpitu v 3. letniku. Ta obsega izpit iz slovenščine, če pa ima dijak pri slovenščini zaključeno oceno 5, mu ni treba na izpit, saj se mu ta ocena prizna tudi kot del zaključnega izpita. Drugi del izpita pa je izdelek pri praktičnem pouku ter zagovor. Nekaj vprašanj je bilo tudi glede praktičnega dela. Ta se v prvem letniku izvaja 3 tedne pri delodajalcu, poleg prakse v šoli, v 3. letniku pa so dijaki pol leta na praksi, pol leta pa v šoli. Profesorica je izpostavila številčnost dijakov, ki se po koncu šolanja odločijo za dodatni 2 leti izobraževanja ter tako dosežejo 5. stopnjo izobrazbe. Kar nekaj se jih odloči tudi za visokošolski študij.

Za program Papirničar, ki je zopet v teku, je malo zanimanja, a raste. Na informativnem dnevu sta bila 2 že skoraj odločena bodoča dijaka. Program se izvaja na vajeniški način, to pomeni, da se nekaj pouka opravi v šoli, večino pa v podjetju, saj šola ne more zagotoviti praktičnega usposabljanja v šoli zaradi premalo zanimanja in predvsem dragih strojev. Dijaki ob prihodu sklenejo vajeniško pogodbo s papirnico, v kateri opravljajo šolske dejavnosti, praktično delo in pogosto se tam tudi redno zaposlijo. V 1. letniku se dijaki dva dni na teden izobražujejo v podjetju, tri dni pa v šoli. V 2. letniku so tri dni na teden v podjetju ter dva dni v šoli, v 3. letniku pa polovico šolskega leta pri delodajalcu, polovico pa v šoli. Dijak Matic, bodoči papirničar, je predstavil svoj pogled na izobraževanje in delil izkušnje ter povedal nekaj znanj in postopkov, s katerimi se bodo srečali bodoči dijaki. Prav tako se lahko po zaključnem šolanju odločijo za nadaljevanje šolanja in študij.

Miha Skubic, 2. i

Sorodne objave
0
Dostopnost