| Prispevki

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – NPI
V petek, 13.
2. 2015, sem se udeležil informativnega dne za nižje poklicno izobraževanje v
učilnici 131, kjer je učiteljica Mojca Kregar predstavila ta program na naši
šoli. Udeležba je bila kar solidna. Bilo nas je 14.
Učiteljica
Mojca Kregar podaja natančne informacije o predmetniku
Najprej se
je učiteljica Kregar na kratko predstavila. Povedala nam je, katere predmete
poučuje, koliko časa je že zaposlena na naši šoli itd. Zatem nam je predstavila
zgodovino, organizacijo in potek dela na šoli. Nekaj pozornosti je tudi namenila
izmenjavi dijakov v tujino, predvsem katere pogoje mora dijak izpolnjevati, da
lahko odide na izmenjavo. Zaključila je s podrobno predstavitvijo obeh programov
na nižjem poklicnem izobraževanju: Pomočnik v tehnoloških procesih in
Preoblikovalec tekstilij.
Nato so
sledila vprašanja obiskovalcev. Zanimalo jih je, ali nudimo učno pomoč in ali
se lahko dijaki po končanem nižjem izobraževanju vpišejo v triletni poklicni
program.

Sledil je ogled
šolskih delavnic in učilnic za prakso.
Ogled učilnice za prakso in tekstilnih izdelkov dijakinj

Ogled še ene učilnice za prakso. Učitelj Ciril Prijatelj je zaradi
(pre)glasnega smeha poslal dva naša dijaka iz učilnice. Kasneje je
učitelj obiskovalcem povedal, da ima rad resne dijake in jih v primeru kršenja šolskih
pravil »pošlje na hladno«.

Ogled avtomobila, ki ga bodo naši dijaki naredili voznega

Teslov transformator
Kasneje si
je nek dijak želel izvedeti več o programu Mehatronik operater. Pri tem sem mu tudi
sam pomagal. Peljal sem ga v učilnico, kjer imamo praktični pouk. Ker v
učilnici ni bilo učitelja Matjaža Mlinška (bil je v drugi učilnici), sem mu sam predstavil poklic mehatronika.
Pri tem pa so mi pomagali trije dijaki iz 2. o. Najbolj ga je v zanimal Teslov
transformator, ki ga je dijak 2. o na njegovo željo prižgal.
Miha Jančič,
3. o
Sorodne objave
0
Dostopnost