| Prispevki

Dnevi evropske kulturne dediščine so skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije.

Slovenija je bila leta 1991 skupaj še z nekaterimi drugimi evropskimi državami med ustanoviteljicami – pobudnicami prireditve DEKD.

Vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope.

NAŠA DEDIŠČINA: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST

Z izbiro teme, Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost, se Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pridružuje skupni evropski temi in Evropskemu letu kulturne dediščine 2018.

»Prostor, kulturna krajina, navade, obrtna znanja in kulinarika so veliko več, niso samo del kulture, so izjemno pomemben steber naše identitete. Dediščina je naš duhovni in realni kapital, kulturna dediščina je vrednota Evrope,« je med drugim poudaril minister za kulturo Dejan Prešiček ob otvoritvi Dnevov evropske kulturne dediščine. Prepričan je, da so ti dnevi priložnost, da ponovno opozorimo na izjemno bogastvo slovenske kulturne dediščine, ki postaja vse bolj mednarodno prepoznavna.

V okviru DEKD se za teden dni v pestrem dogajanju poveže velika množica slovenskih krajev. Dediščina v teh dneh oživi. Teden kulturne dediščine je nacionalni medresorski projekt z naslednjimi cilji:

  • z različnimi aktivnostmi spodbujati vključenost vsebin s področja ohranjanja kulturne in naravne dediščine v vzgojno-izobraževalne procese, v formalnem in neformalnem izobraževanju;
  • učencem in dijakom podati osnove prepoznavanja, spoznavanja, ohranjanja in varovanja dediščine, podučiti jih, kako, kje in od koga pridobiti osnovne informacije o dediščini. Kulturna vzgoja na področju dediščine naj postane vzgoja za vse življenje.

S spoštovanjem kulturne raznolikosti in človeške ustvarjalnosti razvijamo identiteto in povezavo med generacijami. Dediščina niso le najdbe za zidovi muzejev, temveč tudi različna znanja in veščine, ki predstavljajo nesnovno dediščino.

DELAVNICA IZDELAVE POLSTENEGA NAKITA IN MODNIH DODATKOV

V okviru DEKD je 26. septembra 2018, v tednu evropske kulturne dediščine, na šoli potekala ustvarjalna delavnica polstenja volne. Izdelovali smo polsten nakit in modne dodatke in tako smo delček bogate kulturne dediščine vtkali v dediščino bodočih generacij.

Mentorici sva želeli popularizirati ustvarjalni svet rokodelstva, s prepletanjem tradicije in ustvarjalnosti smo skupaj oživljali kulturno dediščino. S polstenjem smo vdihnili življenje kosmom surove volne in spodbudili zanimanje za ohranjanje lepote in pestrosti dediščine. Pri ustvarjanju polstenega nakita smo udeleženci delavnice neizmerno uživali in ugotavljali, da  je podobnih dogodkov premalo.

V šolski knjižnici so na ogled polsten nakit in modni dodatki, ki so jih izdelale naše dijakinje ali so nastali na delavnici DEKD. Razstava, s katero želimo opozoriti na kulturno dediščino, bo na ogled do konca oktobra 2018.

Vabljeni!

Delavnico sta pripravili in izvedli Terezija Kastelic in Nataša Pečkaj.

 

Zapisala Nataša Pečkaj, knjižničarka

Sorodne objave
0
Dostopnost