| Prispevki
Na vseh
področjih javnega življenja se ljudje trudimo najti rešitve za težave
vsakdanjega življenja s pomočjo razprave. Vsakodnevno se spopadamo s
situacijami, ko moramo nekoga o čem prepričati, na primer da bi raje šli na
sprehod kot v kino, kateri film je bil boljši, katera nogometna ekipa je igrala
bolj taktično. Navsezadnje se tudi vi, dijaki, s starši večkrat pogajate, do
kdaj ste lahko zvečer zunaj. Pri vseh teh primerih gre za elemente neformalne,
nestrukturirane debate, kjer so predstavljene nasprotujoče si ideje, na osnovi
katerih naj bi na koncu prišli do neke odločitve.
 
Aristotel je
v svoji prvi knjigi definiral retoriko kot »sposobnost odkriti, katera sredstva
prepričevanja so primerna v določeni situaciji«, med katerimi kot primarna
navaja etos, patos in logos. Etos je narava vira, patos so emocije občinstva,
logos pa je narava sporočila. Končni rezultat govora je kombinacija vseh treh. 
Poznate posameznike,
ki imajo moč prepričati ljudi za vsako svojo idejo, vam pa to nikakor ne
uspeva? Temu se reče moč argumentacije. Za prepričljivost vsake trditve so
potrebne razumne podpore, ki so v argumentu vzpostavljene kot razlogi za
trditev. In zakaj bi dijak sploh prišel v debatni klub, če teh veščin nima? Ker
je to veščina, ki se jo vsi moramo ali smo se je (nekoč) morali naučiti.
Naučiti v tej smeri, da sprejmemo strukturo argumenta na nezavedno raven in jo
začnemo uporabljati tudi v vsakdanjem življenju. 
V debatnem
klubu si dijak pridobi nova znanja in raziskuje aktualne teme. Imamo tudi
strokovne razprave, predvsem pa se dijaki naučijo kritično razmišljati in
argumentirati svoje trditve. Seveda pa ne smem pozabiti na veščine javnega
nastopanja in retorike. To ni navaden pouk, to je druženje dijakov, kjer razpravljajo
o različnih temah, o politiki, športu, modi, tehniki …
Dijaki se
udeležujejo tudi vseslovenskih srednješolskih debatnih turnirjev. Zato držite
pesti za Jana, Tadeja in Mirčeja v soboto, 13. 12. 2014. Zelo se veselijo
tekmovanja in to bo res velika prva izkušnja.  
Debatni klub je vsak ponedeljek ob
14.30 v učilnici 416. Vljudno vabljeni prav vsi dijaki.
Ajda Kamenik
P. S.
Pred kratkim so naredili raziskavo med študenti, ki so bili debaterji, in med
študenti, ki to niso bili. Vsi študenti so za preizkus znanja študirali po isti
literaturi. Rezultat je bil takšen, da so študentje debaterji dobili v
povprečju za 1,2 višjo oceno od ostalih študentov. Zato vam pravim, dragi
dijaki, moč argumenta je pomembna!! Pridite pogledat!
Sorodne objave
0
Dostopnost