| Obvestila

Dopolnilni in popravni izpiti bodo v četrtek, 30. 6. in petek, 1. 7. 2016 za izbran predmet oziroma modul. Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.

Vsi dopolnilni in popravni izpiti se bodo pričeli ob 7.30 v učilnicah po razporedu. Dijaki se s podpisom na zbirne liste v avli pri varnostniku prijavijo na izpit.

Predmet, kjer je predpisan tudi pisni del izpita; Matematika (MAT), Slovenščina (SLO) in Tuj jezik (TJE – ANG, NEM) bo pisni del ob 7.30 in ustni del s pričetkom ob 8.30 v matičnih učilnicah po razporedu.

 

OPOMBE:

  • Prijavnice za dopolnilne in popravne izpite sprejemajo razredniki v petek, 24. 6. 2016, po podelitvi obvestil o uspehu in jih pravilno razvrstijo v mape (kartoteka) v zbornici na mizi ( JULIJSKI oziroma AVGUSTOVSKI izpitni rok).
  • V julijskem izpitnem roku smejo dijaki opravljati največ 2 (dva) dopolnilna oz. popravna izpita, kar preverjajo razredniki ob prejemu prijavnic.
  • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
    • letnik…..oddelek……..UČITELJ (ki je poučeval predmet/ modul)
    • ter obkrožen dan (1 dan !) opravljanja izpita

V primeru, da je dijak pri katerem predmetu/ modulu neocenjen, mora najprej opravljati izpit iz tega predmeta/modula, šele nato pri nezadostno ocenjenih predmetih/ modulih.

V primeru, da bodo člani komisije ugotovili, da se ni javil nihče, bo komisija prenehala z delom.

Komisija bo prenehala z delom tudi v primeru, če bo ugotovila, da so  vsi prijavljeni kandidati že opravili izpit.

  • Po končanih izpitih naj komisije vrnejo izpolnjene prijavnice v modre mape razredov (kartoteka v zbornici na mizi), da bodo lahko razredniki vpisali uspešno opravljene izpite v osebne liste in uredili ostalo dokumentacijo.
  • Zbirne liste pa vložite v mapo popravnih izpitov za mesec julij 2016!
Sorodne objave
0
Dostopnost