| Obvestila

Dopolnilni in popravni izpiti bodo od ponedeljka, 1. 7. do srede, 3. 7. 2019 za izbran predmet oziroma modul. Dijak lahko opravlja le en izpit na dan.
Vsi dopolnilni in popravni izpiti se bodo pričeli ob 7.30 v učilnicah po razporedu. Dijak se mora obvezno vpisati na zbirni list pri učitelju pri katerem namerava opravljati izpit na dan opravljanja izpita v avli šole.
Predmet, kjer je predpisan tudi pisni del izpita; Matematika (MAT), Slovenščina (SLO) in Tuj jezik (TJE – ANG, NEM) bo pisni del ob 7.30 in ustni del s pričetkom ob 8.30 v matičnih učilnicah po razporedu.

*Dopolnitev: 20. 6. 2020

OPOMBE:

 • Prijavnice za dopolnilne in popravne izpite sprejemajo razredniki v ponedeljek, 24. 6. 2019, po podelitvi obvestil o uspehu ob 9. 30 uri v učilnicah po razporedu.
  Prosimo, da razredniki pravilno razvrstite prijavnice v mape (kartoteka) v zbornici na mizi (za JULIJSKI oziroma AVGUSTOVSKI izpitni rok).
 • V julijskem izpitnem roku smejo dijaki opravljati največ 2 (dva) dopolnilna oz. popravna izpita, kar preverjajo razredniki ob prejemu prijavnic.
 • Na prijavnici mora biti poleg ostalih podatkov, obvezno izpolnjena še rubrika v zgornjem desnem kotu prijavnice in sicer:
  • letnik … oddelek … UČITELJ (ki je poučeval predmet/modul)
  • ter obkrožen dan (1 dan!) opravljanja izpita

Dijak lahko opravlja le en izpit na dan. V primeru, da ima dijak dopolnilne in popravne izpite (več kot tri), mora najprej opraviti dopolnilne izpite (vendar največ dva v tem izpitnem roku)! Preostale bo lahko opravljal v avgustovskem izpitnem roku. V primeru, da je dijak pri katerem predmetu/modulu neocenjen, mora najprej opravljati izpit iz tega predmeta/modula, šele nato pri nezadostno ocenjenih predmetih/modulih.
V primeru, da bodo člani komisije ugotovili, da se ni javil nihče, bo komisija prenehala z delom.
Komisija bo prenehala z delom tudi v primeru, če bo ugotovila, da so  vsi prijavljeni kandidati že opravili izpit.

 • Po končanih izpitih naj komisije vrnejo izpolnjene prijavnice v modre mape razredov (kartoteka v zbornici na mizi), da bodo lahko razredniki vpisali uspešno opravljene izpite v osebne liste in uredili ostalo dokumentacijo.
 • Zbirne liste pa vložite v mapo popravnih izpitov za mesec julij 2019!

Razdelitev spričeval po popravnih izpitih bo v petek, 5. 7. 2019 ob 8.00 uri v kabinetih razrednikov oziroma po dogovoru z njimi.
Zadnji rok za oddajo prijav za zaključne izpite v jesenskem roku je petek, 23. 8. 2019 do 12 ure. Prijave odda razrednik v dijaški referat.

Sorodne objave
0
Dostopnost