| NPK, Obvestila

Na Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana razpisujemo NPK za:

OPERATER/OPERATERKA NA CNC STROJU

  • 8. 5. 2024 ob 14.00 uri pregled map/portfolija
  • 15. 5. 2024 ob 14.00 uri praktično preverjanje

Prijava do 15. 4. 2024 (izjemoma tudi kasneje).

Pogoji, za pristop k preverjanju:

  • Znanja s področja poznavanja tehnologije obdelave materialov in tehnologije materialov, ki so določena v verificiranih srednješolskih programih na ravni srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva ali lesarstva in se dokazujejo s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja ter ga izda institucija, ki izvaja verificiran program.

Cena:

– 157 EUR (osnovni stroški, ki se plačajo skupaj s prijavo)

– 58 EUR (stroški izdaje certifikata na podlagi pregleda portfolija, ki se plačajo naknadno)  ali

– 110 EUR (stroški praktičnega preverjanja kandidata, ki se plačajo naknadno)

Izpolnjeno prijavnico pošljite:

– na e-mail naslov: mic@siclj.si ali
– po pošti: SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana.

V postopek za pridobitev NPK se lahko prijavijo tudi brezposelne osebe, ki so napotene s strani ZRSZ (vse potrebno urediti s svetovalnim delavcem na ZRSZ) ali osebe, napotene s strani ZPIZS (vse potrebno urediti s svetovalnim delavcem na ZPIZS).

Več informacij ter prijavnica na: https://www.siclj.si/npk

Zadnje objave
0
Dostopnost