| Prispevki, youthdecide

V januarju in marcu 2023 smo izvedli tri projektne sestanke učiteljev. Sestanki so bili
namenjeni formiranju ekipe za izdelavo priročnika EU vsebin, ki je sestavni del projekta.
Učitelji bodo tekom šolskega leta v skladu s katalogi znanja oblikovali učne priprave,
povezane s poukom evropskih vsebin. Na podlagi odziva pri pouku bodo oblikovali tudi
dodatna učna gradiva, ki bodo skupaj s pripravami tvorila jedro priročnika.
Končna verzija priročnika bo predvidoma izšla v začetku leta 2024.

Sorodne objave
0
Dostopnost