| Prispevki
Bralcem spletnih novic predstavljamo kratek izbor knjižnih novosti iz
šolske knjižnice.
LEPOSLOVJE

V romanu Orkester za poljube je v
ospredju zgodba medicinske sestre Terezije Jurša. Ta najprej v ne povsem
pojasnjenih okoliščinah izgubi moža, dravskega splavarja in ljudskega godca
Pavleka, nato pa ji zaradi izrazitega socialnega čuta odpovejo še službo v
ptujski mestni hiralnici. V času gospodarske krize in splošnega pomanjkanja se
tako znajde na robu preživetja, zato je prisiljena sprejeti preračunljivo pomoč
premožnega meščana Jaroslava Goldinskega, sicer poverjenika v Ptujski mestni
hranilnici in posojilnici.
  
Vedno je užitek prijeti v roke kako od
slovenskih klasik v novi preobleki, sploh če je preobleka dobra. Za tokratno
presenečenje je poskrbela nova pisana podoba ene največjih slovenskih pesnitev,
saj je za drugačen pogled na Prešernov Krst, delo o neminljivi ljubezni, ki je prepleteno z
religiozno tematiko, poskrbel Jurij Žitek, slikar, ilustrator in računalniški
grafik.

Trst, danes. Slikovito orisani junaki,
ki poosebljajo banalnost zla. V svetu, prepojenem z nizkimi strastmi in mržnjo
do drugega in drugačnega, romunski par na poti v boljše življenje nima prav
veliko možnosti, da ga tudi doseže. Psihološka in družbena analiza zla vrta od
današnjika do časov fašizma in znova potrjuje, da se hudič, kot vedno, skriva v
detajlih.

Delo pripoveduje o treh otrocih,
sirotah, za katere se prepirajo za skrbništvo. Oče je namreč izginil, mati pa
storila samomor. Najstarejši je štirinajstletni Simeón, nadvse bister fant, ki
si zada nalogo obdržati skupaj preostalo družino. Osemletna Morgane je zadržana
deklica, medtem ko je Venise petletna nadvse ljubka očarljivka. Premladi so, da
bi živeli sami, zato jim socialna služba želi najti skrbnika. Ker je imel oče
že prej drugo družino, sta kandidata šestindvajsetletni homoseksualni polbrat
Barthélemy in sedemintridesetletna zdravnica Josiane, ki se navduši nad ljubko
Venise, manj privlačna Simeón in Morgane pa je ne zanimata. 
STROKOVNO GRADIVO

Knjiga je napisana v angleškem in
slovenskem jeziku. Svetu želi približati nekaj biserov slovenskega ljudskega
pripovednega izročila, pri tem pa tudi nas same opomniti na dragocenosti naše
dežele. Otroci naj jo sprejmejo kot privlačno slikanico, šolarjem naj postane
prijazen vodnik do znanja angleščine, njihovim staršem spomin na pripovedke iz
njihovega otroštva, obiskovalce Slovenije pa naj vodi po naših naravnih lepotah
in kulturni dediščini.

 
V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
(SVIZ) so izdali knjižico, ki sta jo na podlagi raziskave med več kot 3.000
slovenskimi osnovnošolskimi učitelji pripravila strokovnjaka s pedagoške
fakultete v Ljubljani dr. Janez Krek in dr. Janez Vogrinc. Cilj tokratne
empirične raziskave je bil ugotoviti obremenjenost osnovnošolskih učiteljev z
neposrednim pedagoškim delom, s pripravo na pouk in z vsemi dejavnostmi, ki jih
učitelji še opravljajo na šoli in za šolo ter učence.

 
Zgodovina Evrope je edinstveno tovrstno
delo, v katerem en sam zgodovinar obravnava celotno zgodovino Evrope. V knjigo
nas uvede obširen pregled historične metodologije in dosedanjih poskusov popisa
evropske zgodovine. Sledi 12 poglavij, v katerih potujemo skozi znana
zgodovinska obdobja – od prazgodovine do vzpostavitve novih družbenopolitičnih
razmerij po koncu hladne vojne in razpadu blokovske delitve. Vsako poglavje se
konča z nekakšno reportažno pripovedjo o dogodku, ki je bil ključen ob
prehodu med obravnavanimi obdobji (izbruh ognjenika, ki je pokončal minojsko
kulturo na Kreti; snovanje načrtov za zidavo Konstantinopla; nastajanje Moskve;
ganljivo Napoleonovo slovo od imperialne garde po porazih v koalicijskih
vojnah; utrinki z dolgotrajnega sojenja nacistom v povojnem Nürnbergu). Tudi te
zgodbe, kot sicer celotno knjigo, spremljajo nazorni zgodovinski zemljevidi, ki
še dodatno v sliki osvetlijo vsebino.
DVD-GRADIVO
Aufibks!
(2006)
Kratka TV-oddaja (50 minut)
Film obravnava dinamiko odnosov
celjskih Slovencev in Nemcev v zadnji tretjini 19. in začetku 20. stoletja.
Odnosi so se razvijali od strpnosti in sožitja v sedemdesetih letih do ostrih
mednacionalnih spopadov, ki so dosegli vrhunec med letoma 1890 in 1899. Temelj
scenarija sta raziskovalno delo red. prof. dr. Janeza Cvirna in zlasti njegova
knjiga Kri v luft! Čreve na plot!
Andrej Golinar
Sorodne objave
0
Dostopnost