| Prispevki
V okviru
obveznih vzgojno-izobraževalnih vsebin smo v tednu 17. novembra─21. novembra
2014 obiskovali pouk cestnoprometnih predpisov.
V ponedeljek
smo začeli ob 7.30. Najprej se nam je predstavil predavatelj, potem pa začel
predavati o cestnoprometnih predpisih. Spoznali smo hitrostne, usmerjevalne in
vse ostale cestne table, ki jih moramo poznati, če želimo pridobiti vozniško
dovoljenje.
Teoretičen
pouk je trajal od ponedeljka do srede, v četrtek pa predavatelj ni mogel priti,
zato smo imeli pouk po običajnem četrtkovem urniku. V petek zjutraj smo še
malce ponovili snov, zatem pa pisali preizkusni test, ki smo ga vsi uspešno
opravili. Za konec izobraževanja nam je predavatelj razdelil evidenčne kartone
vožnje.

Štefan Habe,
2. C
Sorodne objave
0
Dostopnost