| Prispevki

Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude (CEI-ES) nas je obvestil, da je bila idejna pobuda
dijakov SIC Ljubljana izbrana med tri najboljše ideje natečaja “Imagine” Aktivni mladi
državljani za trajnostni razvoj na območjih Srednjeevropske pobude (CEI) in Jadransko-
jonske pobude (AII).

Splošni cilj pobude je ozaveščati srednješolce teh držav o Agendi Združenih narodov 2030 in
njenih 17 ciljih trajnostnega razvoja ter jih spodbuditi k razmisleku o prispevku k njenemu
izvajanju na lokalni ravni.

Denarno nagrado v višini 15.000 evrov bo šola v naslednjem šolskem letu namenila temu, da
bomo skupaj z dijaki obiskali institucijo ZN v Evropi ali New Yorku.

 

Sorodne objave
0
Dostopnost