| Prispevki
V sredo, 5. 2.
2014, smo se predstavniki razredov zbrali na sestanku dijaške skupnosti.
Ravnateljica,
pomočnik ravnateljice in učitelj Matjaž Mlinšek so nam predstavili učni uspeh dijakov
v prvem ocenjevalnem obdobju. Ravnateljica je bila nad rezultati malce
razočarana. Je pa priznala, da je takega rezultata že vajena in je veliko bolj zadovoljna
ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja, ko je neuspešnih dijakov veliko manj. 
Potem nam je
dala možnost, da podamo kak predlog, komentar ali kritiko. Večinoma so bile
pohvale in predlogi. Bila pa je tudi pripomba, da nadomeščanja niso objavljena
na spletni strani šole. Pomočnik ravnateljice je povedal, da bi težko ažurno
objavljali nadomeščanja učiteljev, saj do spremembe v urnikih velikokrat pride
šele ob 7. uri, ko učitelji javijo svojo odsotnost. Moje mnenje je, bilo da bi bila
objava koristna za dijake, ki so bili npr. bolni, in bi tako lahko izvedeli,
ali je prišlo do sprememb v urniku. 
Govorili smo
tudi o ravnateljičini ponovni kandidaturi. Povedala je, da ne bo odpuščala učiteljev,
saj želi, da nas ti še naprej učijo, s čimer se tudi sam strinjam. Predstavila
nam je vizijo šole za prihodnjih pet let in bila mi je zelo všeč. Želi nam, da
se v šoli »zagrebemo« za znanje in ga potem nadgradimo še pri delodajalcih. Če
bo njena vizija uspešna, kar je v preteklosti že dokazala, bi lahko postali najboljša
poklicna in tehniška šola v Sloveniji. Starejši dijaki so pohvalili delavnice in
upajo, da bodo v prihodnjih petih letih še izboljševane. 
Pohvalil bi
ravnateljico in učitelja Mlinška za vse spodbude. Vesel sem, da lahko
sodelujemo v različnih projektih, saj se pri tem veliko naučimo. Želim si, da
bi naša šola postala ena izmed najkakovostnejših slovenskih srednjih šol.
Matic Šebjan,
2. O
Sorodne objave
0
Dostopnost