| Prispevki

Prvi letošnji sestanek dijaške skupnosti je potekal 17. 9. 2015 v stekleni dvorani. Najprej nas je pozdravil mentor Matjaž Mlinšek, zatem pa so nas nagovorili še ravnateljica Fani Al-Mansour, pomočnika ravnateljice Alojz Kranjc in Andrej Prašnikar ter predsednica dijaške skupnosti. Sledila je izvolitev treh novih podpredsednikov dijaške skupnosti. Izvoljeni so bili Maja Kern, 1. i, Lučka Kuhar, 1. k, in Julijan Boštjan Remškar, 1. m. Nova somentorica dijaške skupnosti je postala učiteljica matematike Nuša Cvelbar. V nadaljevanju nam je ravnateljica predstavila realizacijo letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15 in delovni načrt 2015/16.

Sklenili smo, da bomo v letošnjem šolskem letu s pomočjo ravnateljice pripravili statut dijaške skupnosti, pomagal nam bo tudi dijak Janez Anže Kovačič, 4. r.

Z udeležbo na sestanku smo dijaki 1. letnikov predvsem pobliže spoznali, kako deluje dijaška skupnost. Sestanek se je končal s prijaznim ravnateljičinim pozdravom.

Maja Kern, 1. i

Sorodne objave
0
Dostopnost