| Prispevki

Prve mestne naselbine so na slovenskem ozemlju zrasle v času Rimljanov, ki so naše kraje stalno poselili v času prvega rimskega cesarja Avgusta (1. stoletje).

V naše kraje so uvedli svojo upravo in način življenja. Nastala so prve vojaške postojanke in mesta. Rimljani so gradili ceste, pridobivali železovo rudo in les ter uvedli novosti v poljedelstvu.

Videoposnetek: Rimljani v Sloveniji
Igra: rimski spomin

Igra vsebuje slike in pojme kot so rimski vojščak, antična mesta, način življenja, materialni ostanki, duhovno življenje in kultura. Cilj igre je najti čim več parov, ki so sestavljeni iz besede in slike.

Rimski zid na Mirju

Mestno obzidje rimske Emone je bilo zgrajeno okoli leta 14. Obzidje je bilo visoko okrog 6 metrov in široko 2, 4 metra.

Iz ostankov rimskega obzidja na Mirju je razvidna tudi njegova notranja struktura, ki so jo tvorili kamni, pesek in apno. V tridesetih letih 20. stoletja je arhitekt Jože Plečnik na mestu rimskih ostankov uredil park in vhod vanj zasnoval v obliki kamnite piramide, zgrajene iz ostankov antičnih hiš.

Literatura:

  • Peter Štih in Vasko Simoniti, Na stičišču svetov: slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja, Ljubljana: Modrijan, 2010.
  • Rajko Bratož, Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete et. al, 2014.

Sorodne objave
0
Dostopnost