| Prispevki
Projekt
se navezuje na predelavo vozila in vključuje vse usmeritve v avtoremontni
dejavnosti v programu Avtoservisni tehnik. 
Uporabljeno
je bilo dvotaktno trikolesno vozilo z bencinskim agregatom.

Predelava
vozila na karoseriji je bila opravljena z obnovo in zamenjavo dotrajanih delov,
nadgradnjo šasije ter tovornega dela vozila. Uporabljenih je bilo več tehnoloških
postopkov, ki zahtevajo celoten spekter kleparskega orodja in sredstev,
materiala in specifičnih znanj.

Prav
tako je bilo potrebno vozilo v celoti korozijsko zaščititi, površine lepotno
obdelati z ličarskimi postopki, da bi prišli do končne podobe vozila. Tudi tu
so lahko dijaki pokazali svojo kreativnost in spretnost.
Pri
remontu motorja so dijake vodila predhodno osvojena znanja s področja
vzdrževanja in servisiranja Ottovih motorjev. Tu so dijaki uporabili tudi
dodatna znanja in iznajdljivost pri nabavi rezervnih delov za vozilo, saj so
deli zanj težko dobavljivi. Poleg spretnosti in strokovnosti je dijake vodila
zavest o varnem delu, ekologiji in organizaciji dela.
Kot
zadnji v vrsti tehnoloških procesov so se vključili še avtoservisni tehniki v
usmeritvi avtodiagnostika. Vozilu je bilo dodano veliko opreme z novejšo
tehnologijo. Ob upoštevanju vseh standardov so predelali celotno električno
instalacijo za svetlobna telesa (LED) in ostalo električno opremo na vozilu.

Cilj projekta je, da
dijaki sami na osnovi osvojenih znanj ter z lastnimi idejami ob pomoči
mentorjev v celoti obnovijo in predelajo vozilo. Pri njihovem delu se je
pokazala tudi solidarnost, organiziranost ter pripravljenost za timsko delo.

Alojz Kranjc

Sorodne objave
0
Dostopnost