| Prispevki

Zadnji oktobrski dan je dan reformacije. V spomin na velikega človeka majhnega naroda – Primoža Trubarja, ki velja za vodilno osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju in eno izmed osrednjih osebnosti slovenske zgodovine. Je najpomembnejši slovenski protestantski pisec (poleg Dalmatina, Bohoriča in Krelja), prvi slovenski književnik ter tudi eden izmed “ustanoviteljev” slovenskega naroda, k čemur je v veliki meri prispeval s svojim spodbujanjem narodne zavesti, pa tudi z oblikovanjem skupnega nacionalnega knjižnega jezika, ki je Slovence povezal v času in prostoru.

S svojimi deli (22 knjig v slovenščini in 2 v nemščini) je Slovence opismenjeval, izobraževal in (versko) vzgajal. Od prve slovenske knjige je ohranjen le en izvod, ki ga hranijo na Dunaju.

Verjetno vsi poznamo besede: »Stati inu obstati«. Gre za znane Trubarjeve besede, ki jih najdemo na slovenskem evrskem kovancu in še kje. Vzete so iz Trubarjeve pridige, ki je sestavni del Trubarjevega prvega Katekizma iz davnega leta 1550, torej iz prve slovenske knjige.

V teh tesnobnih in negotovih epidemioloških mesecih so tako znova aktualne: skupaj (a na varni razdalji) bomo zmogli.

Trubarjev pomen za slovenski narod

Dejanje, s katerim je Primož Trubar utemeljil slovenski jezik in književnost, je izraz velike inventivnosti, odločnosti in poguma, seveda pa tudi velike ljubezni do svoje domovine in njenega jezika.
Kozma Ahačič

Pokažite mi moža, ki bi bil bolj vreden spomenika od Primoža Trubarja. Ali ne živi v vsaki slovenski knjigi? Ali ni še danes učitelj slovenskemu narodu?
Ivan Tavčar

Ta genialni mož je mnogo več kot samo »oče prve slovenske knjige« – je znanilec slovenske državnosti, je pomembna ali kar usodna postava dokončnega slovenskega duhovnega rojstva.
Matjaž Kmecl

Trubar je brezimnemu alpskemu ljudstvu dal ime – Slovenci, prelil živo govorico tega ljudstva v pisano besedo, ustanovil slovensko cerkev in dal Slovencem prvo slovensko šolo.
Jožko Humar

Trubar je usoda naše samobitnosti. Če bi v tistem odločilnem trenutku ne bilo njegove naravne samozavesti in ustvarjalnosti, bi verjetno v kakšnem kasnejšem obdobju le stežka kdo mogel združiti Slovence.
Breda Pogorelec

Primož Trubar je klasik slovenskega prevajalstva.
Janko Moder

Primož Trubar bi bil lahko vzor slehernemu slovenskemu intelektualcu v prelomnem času: neuklonljiv, drzen, navkljub biričem, ki so mu bili nemalokrat za petami; evropski in etnocentričen hkrati.
Tone Perčič

 

Lili Kranjc T. za Aktiv slavistov

Sorodne objave
0
Dostopnost