| Prispevki

Ste v srednji šoli kdaj pomislili, da boste
profesorica matematike?
Prvič sem resno
pomislila na to možnost, ko sem bila v 4. letniku srednje šole in sem se morala
odločiti, kaj bom študirala. Delo z otroki mi ni bilo tuje, saj sem bila
tabornica od 7. razreda dalje. Prav ljubezen do matematike in veselje do dela z
mladimi me je pripeljalo na pedagoški študij matematike. Nikoli pa nisem
pomislila, da bi študirala jezike.
Ali je bila matematika vaš najljubši predmet v srednji
šoli ?
Bila mi je eden
izmed ljubših predmetov. V srednji šoli se je nikoli nisem učila, vse mi je
bilo logično, takoj sem vse razumela. K temu je pripomogla tudi odlična
profesorica matematike.
Se še spomnite svoje prve učne ure na naši šoli? Kako
je potekala?
Ne spomnim se
prve ure. Verjetno sem bila malo nervozna, a dijaki tega niso opazili. Spomnim
pa se, da je bil prvi teden »ubijalski«. Bila sem stara 24 let, začetnica. Prej
sem pol leta delala v osnovni šoli in sem se morala poučevanja na srednji šoli
šele navaditi. Ni lahko »ukrotiti« 30 fantov v razredu. Pri sebi sem si večkrat
ponavljala: »Bodi stroga, v razredu moraš imeti red.« Po treh mesecih dela je
bilo bolje.
Ali se je pri vaših urah že zgodilo, da so vsi dijaki
pisali šolsko nalogo negativno? Kako takrat odreagirate oz. kako bi
odreagirali?
Ne, to se mi še
ni zgodilo. Se pa je že pripetilo, da sta samo dva dijaka pisala pozitivno.
Kako bi odreagirala, če bi vsi dijaki v razredu pisal negativno? Odvisno od
razreda. Če bi se to zgodilo v razredu, v katerem se dijaki premalo trudijo in učijo,
ne bi burno odreagirala. V vsakem primeru bi snov z njimi še enkrat ponovila,
jo utrdila. Če pa bi pisal tako slabo dober razred, v katerem dijaki delajo, se
trudijo, bi pomislila, da sem najbrž kriva jaz, moj način podajanja snovi.
V katerem od sedanjih razredov na šoli se najbolje
počutite? Zakaj prav v tem?
V vsakem
razredu se dobro počutim, ker za to sama poskrbim. Uživam v poučevanju.
Bi sebe opredelili kot strogo ali prijazno
profesorico? 
Prve tri mesece
sem strožja, kasneje pa prijazna profesorica. Najbolje je delati takrat, ko smo
dijaki in jaz sproščeni. Predvsem je pomembno, da vzpostavim disciplino v prvih
letnikih, drugače so nemirni in nedisciplinirani vse do konca šolanja.
Kaj svetujete
dijakom, da bi jim bilo učenje matematike še v večje veselje?
Matematike se ne smejo bati. Zaupajo naj v svoje sposobnosti in ne obupajo
ob prvi oviri. Pri tem pomaga redno reševanje nalog. Če naletijo na težave, naj
si upajo poiskati pomoč, tako pri profesorjih matematike kot pri sošolcih,
prijateljih, doma.
Imate družino, dva
sinova ter hčer. Kaj vam pomeni družina?
Družina mi veliko pomeni. V njej najdem veselje, srečo, zadovoljstvo.
Otroci me nasmejijo, sprostijo. Prav zaradi družine sem lahko uspešna v službi,
zato rada opravljam svoj poklic.
Kako se
sprostite, če ste imeli stresen dan v službi?
Vsak dan si po delu vzamem pol ure zase in klepetam s kolegicami. Tako
pozabim na stresne trenutke v šoli in se sprostim. Prav to mi pomaga, da tudi
doma nisem slabe volje.
Kaj je formula
za uspeh v življenju?
Vztrajajte, dokler ne dosežete zaželenega cilja. 
Martin Dolinšek in Mark Gregorič, 1. i
Sorodne objave
0
Dostopnost