| Prispevki

 


Kaj je Forum
mehatronike? Imate s pripravljanjem takšnega foruma veliko izkušenj?
M: Forum mehatronike je druženje srednjih šol, ki izobražujejo bodoče
mehatronike, poteka pa na eni izmed teh šol. Predstavljamo, katere projekte
delamo skupaj z dijaki, kaj in kako jih poučujemo.
J: To ni tekmovanje, ampak pokažemo, kako šole sodelujemo.
Pokazali bomo, kaj so dijaki naredili pri urah mehatronike in različnih
projektih.
M: Izkušenj ne moreš imeti, saj je forum na določeni šoli vsakih 14 let. 
Lahko na kratko
predstavite program letošnjega Foruma?
J: Najprej bo uvodna predstavitev, nagovor sodelujočih.
Kasneje bomo v vsak razred namestili predstavnike iz določene šole. Tam bodo
lahko postavili svoje razstavne izdelke in predstavili svoje delo. Sledila bo
okrogla miza na temo povezovanja šol, izobraževanja in podjetništva, predvsem
kakšne strokovnjake bi podjetja rada zaposlila.
Kakšna je vaša vloga na
Forumu?
M: Sem glavni organizator, kar pomeni, da bom odgovoren za vse kasnejše
kritike in pohvale. Brez dobre ekipe tudi foruma ne bi bilo, zelo pomembno je
namreč timsko delo. Brez ravnateljice, namestnika Lojzeta Kranjca, kolegov
Jerneja Krenčana in Matjaža Kluna ter dijakov tudi letošnjega foruma ne bi
bilo.
Koliko šol bo
sodelovalo?
M: Do sedaj se jih je prijavilo 6, upam pa na prijavo vseh slovenskih
srednjih šol mehatronike. To je vendarle priložnost, da se mentorji pohvalijo,
kako dobro, kvalitetno strokovno znanje imajo njihovi dijaki.
Kako potekajo priprave?
Kateri dijaki in učitelji sodelujejo?
M: To lahko ponazorim z metaforo: najprej odkriješ en kamenček, s tem
dobiš novo paleto kamnov in vse kamne, ki si jih že prej nabral, moraš ponovno
razporediti. Največ težav je pri organizaciji, saj pogosto ugotovim, koliko
stvari moramo še urediti. Dijaki ste pri delu samostojni, jaz vas samo usmerjam
in tu nastanejo težave. Dijaki mislite, da imate še veliko časa, a imate ga samo
še do 7. maja. Največ sodelujočih dijakov je iz 5. Z, pa tudi iz 3. O. Na
forumu pa bo sodelovalo vseh 5 razredov mehatronike. Vsi bodo imeli zadolžitve.
J: Tudi na osnovne šole bomo poslali vabila za udeležbo na forumu,
tako da bodo že osnovnošolci videli, kaj delamo na naši šoli, na ta način jim
bomo predstavili našo smer.
Kakšna so vaša
pričakovanja?
M: Najboljši bomo. Moja pričakovanja morajo namreč biti vedno nad želenimi
cilji dijakov in njihovimi željami. Dijaki boste morali pokazati več kot presežek
vaših sposobnosti, morali boste iti preko sebe.
J: Želim si, da bi z dijaki dokončali zastavljene projekte.
Kateri projekt bo po
vašem mnenju najzanimivejši na letošnjem Forumu?
M: Ne vemo, katere projekte bodo predstavile ostale šole, saj bo to ostala
skrivnost do zadnjega trenutka. Tudi mi se še odločamo, kaj bomo predstavili.
Lahko pa zatrdim, da so vsi projekti, ki jih delamo, izredno zanimivi. Predstavili
bomo izdelke iz robotike, elektrike, strojništva.
J: Meni se zdijo najbolj zanimivi projekti, povezani z
avtomobilizmom in plastičnimi masami. Vsekakor pa zaenkrat vse ostaja zavito v
tančico skrivnosti.
Kateri projekt, ki je
bil predstavljen na Forumu, se vam je zdel do sedaj najboljši?
M: Takega projekta, ki bi ga delali samo dijaki, mentor pa bi jih le
usmerjal, še nisem videl. Doslej so večino delali mentorji, ker je bil forum
tekmovanje in so se hoteli dokazati z najboljšimi izdelki. Vsaka šola je želela
zmagati, dobiti pokal. Prav zato najboljšega projekta še nisem videl. Omenil bi
lanski zanimivi projekt na forumu, sneženi top, ki pa je bil po mojem mnenju rezultat
precejšnjega dela mentorjev in sponzorjev. 
Bo naš Forum tako dober,
kot so bili forumi prejšnja leta?
M: Ne samo da bo tako dober, kot so bili dosedanji, naš bo še boljši. Drzno
je že, da smo sprejeli odločitev, da letos tekmovanja ne bo. Prav tako je
velika odločitev, da drugih dijakov 7. maja ne bo na šoli in bodo imeli
drugačne zadolžitve. Tu bodo samo dijaki mehatroniki, mentorji, predstavniki
različnih podjetij, predavatelji. Predvsem si želim, da bi forum uspel in bomo
v petek, po forumu, pozitivno ocenili celoten projekt. 
Bomo konkurenčni drugim
šolam?
M: Mi mo že konkurenčni drugim šolam. Ta se vidi že po številu informativno
prijavljenih bodočih dijakov. Naša šola ima po sedaj veljavnih podatkih največ informativno
prijavljenih mehatronikov operaterjev v vsej Sloveniji, kar 36. 
Kakšni so odzivi naših
dijakov na Forum? 
J: Dijaki so pokazali interes, pa ne samo mehatroniki.
Zanimanje za sodelovanje z dobrimi idejami so pokazali tudi avtoservisni
tehniki, čeprav ne morejo sodelovati.
M: Dijaki sodelujejo, tudi brez lastne vednosti, o smiselnosti se ne
sprašujejo, le sledijo našim zahtevam. Mislim, da se še ne zavedajo, kako velik
in pomemben dogodek za šolo je to. Ko jih bodo ugotovili, bo to rock’n’roll.
Sicer bi pa rad še enkrat vse povabil na Forum mehatronike,
ki se bo odvijal 7. maja. Pridite pogledat male mojstrovine dijakov iz 14
slovenskih šol.
Kristjan Purkeljc in Nik Pajnič, 3.O
Sorodne objave
0
Dostopnost