| Prispevki
Na kateri fakulteti ste
študirali?
Po poklicu sem avtoserviser.
Obiskoval sem našo šolo od leta 1982 do 1985. Kasneje sem nadaljeval šolanje in
leta 1992 postal strojni tehnik. Leta 1994 sem se zaposlil na SGGEŠ v Ljubljani
in začel poučevati bodoče strojnike težke gradbene mehanizacije, od lanskega
leta pa tudi okoljevarstvene tehnike. Študiral sem na zasebni višji šoli v
Kranju, smer gradbeništvo. Študij sem zaključil leta 2004.

Zakaj ste se odločili študirati
gradbeništvo? Vam je kdo svetoval ali je bila odločitev vaša?
Odločitev je bila moja. Za študij
sem se odločil, ker sem bil učitelj praktičnega pouka na gradbeni šoli in mi je
bilo gradbeništvo najbolj zanimivo, pa tudi tematsko najbližje temu, kar sem
poučeval.
Menite, da je v gradbeništvu
perspektiva za mlade? V Sloveniji je kriza in mnoga gradbena podjetja so šla v
stečaj.
Da, še vedno menim, da je
perspektiva za mlade v gradbeništvu. Kriza v Sloveniji je prizadela predvsem
velika gradbena podjetja, ker so se prezadolžili s krediti in zato propadli. Za
nekatere gradbeniške poklice, kot je na primer zidar, res ni prevelikega
zanimanja, vendar pa imamo na šoli poln razred bodočih upravljavcev težke
mehanizacije in pečarjev.
Kaj bi po vašem mnenju morali
storiti, da bi gradbena industrija »prišla iz krize«? Kakšna je vloga šole v
tem procesu?
Gradbena industrija bo »sama po
sebi« težko prišla iz krize, če ne bo deležna podpore države. Država mora
zagnati tiste projekte, ki bodo gradbeni industriji omogočili delo. Šola pa mora
skrbeti za to, da bodoči gradbeniki pridobijo veliko kvalitetnega znanja. Tako
se bodo lahko hitreje zaposlili po končanem šolanju.
Bi se danes še enkrat odločili za
ta poklic ali bi študirali kaj drugega?
Rad opravljam svoj poklic. Če pa bi
bil zopet mlad študent, bi se odločil za študij na ljubljanski pedagoški
fakulteti, smer razredni pouk, saj me delo z mladimi zelo veseli.
Ste kdaj kot dijak ali študent
kaj ušpičili?
Spomnim se prigode, ko sem bil
dijak prvega letnika naše šole. Cel razred se je odločil, do bo »šprical«. Ko
je za to izvedela razredničarka, smo za eno neopravičeno uro vsi dobili ukor
razrednika. Zaradi tega si kasneje nismo upali ničesar več ušpičiti.
Kje ste dobili svojo prvo
zaposlitev?
Prvo zaposlitev sem dobil leta
1985 v Gradisu kot serviser težke gradbene mehanizacije. Tam sem delal do
odhoda v vojsko. Po končanem služenju vojaškega roka sem se zaposlil v zaloškem
Mercatorju. Bil sem vodja vzdrževalcev in proizvodnih linij.
Imate kakega vzornika?
Da, to so moji starši.
Kakšen je vaš življenjski moto?
Moj življenjski moto je: Biti
pošten.

Miha Jančič, 2. O

Sorodne objave
0
Dostopnost