| Prispevki
 
Na Srednji
poklicni in strokovni šoli Bežigrad  ̶  Ljubljana smo 7. 5. 2015 gostili 7. Forum
mehatronike. Predstavili so se najboljši mehatroniki iz slovenskih srednjih šol.
Obiskali so nas tudi predstavniki ljubljanskih fakultet za elektrotehniko, g. profesor
doktor Igor Škrjanc in g. Milan Simčič dipl. inž. el., ter strojništvo, g. profesor
doktor Peter Butala, nekateri uspešni podjetniki, g. Miro Zorič (Stoja, d. o. o.
– razvoj električnega asinhronskega motorja za električni avtomobil), g. Simon
Pivec (Quadrofoil, d. o. o. – solastnik in direktor razvoja vodnega vozila) in
ustanovitelj ICM, d. o. o., Toni Laznik, predstavnik Obrtno-podjetniške
zbornice Joško Rozina, ki je predsednik sekcije elektronikov in mehatronikov na
obrtni zbornici Slovenije, ter direktor Centra Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje Elido Bandelj, univ. dipl. inž. fiz.
 
Povabljeni
gostje so se zbrali tudi na okrogli mizi. Beseda je tekla o prihodnosti bodočih
mehatronikov, predvsem ali bodo imeli po končanem šolanju težave pri pridobitvi
zaposlitve. Govorili so o tudi o tem, ali je učni načrt ustrezen in ali imajo mehatroniki
dovolj praktičnega znanja za delo v industriji. 
 
Strokovnjaki
so pohvalili razstavljene projekte. Poudarili so, da se tehnologija hitro
spreminja in da nikoli ne smemo obupati pred morebitnimi ovirami, ki nam jih
prinaša. Gospod Pivec je poudaril, da je pomemben le končni izdelek, ki naj
brezhibno deluje.
Kristjan Purkeljc, 3. O
  
Na okrogli mizi so »velikani«
mehatronike odgovarjali na vprašanja voditeljice, učiteljice Ajde Kamenik, in
publike. Govorili so predvsem o pomenu industrije danes in zakaj ta nujno
potrebuje mehatronike.
Informacije so bile podane jasno,
čeprav menim, da so bila vprašanja voditeljice preveč splošna in zato takšni tudi
odgovori strokovnjakov. Izrečenih je bilo le nekaj dobrih nasvetov ter praktičnih
idej za uspešno poslovno pot po končanem šolanju. Res pa je težko svetovati,
kakšen načrt oz. plan dela bi zagotavljal uspeh, saj se zaradi fleksibilnosti v
industriji ti hitro spreminjajo.
Kljub nekaterim mojim pomislekom pa
je bila okrogla miza zanimiva predvsem zato, ker smo lahko prisluhnili, kako
razmišljajo in delujejo današnji strokovnjaki s področja mehatronike.
Pri ljudeh najbolj cenijo znanje,
voljo in predanost.
Jure Stražišar, 5. Z
VIDEO POSNETEK OKROGLE MIZE:

 

Sorodne objave
0
Dostopnost