| Prispevki

Spoštovani vsi, povezani s SIC Ljubljana! 

Strokovni izobraževalni center izobražuje za različne srednješolske poklice že kar 61 let. Prvo poimenovanje je bilo Center strokovnih šol, zadnja leta smo prepoznavni pod imenom Strokovni izobraževalni center Ljubljana, v okviru katerega deluje Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad. V vseh letih je bila šola večkrat reorganizirana in je spremenila ime, ob tem pa je bila ves čas zavezana kakovosti in odličnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Šola ves čas krepi strokovni ugled in prepoznavnost tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju, kar prispeva k trendu rasti števila vpisanih dijakinj in dijakov. Tudi v šolskem letu 2023/24 se je število vpisanih dijakinj in dijakov v Srednjo poklicno in strokovno šolo Bežigrad dodatno povečalo.

Smo med največjimi slovenskimi srednjimi šolami z okrog 1200 dijakinjami in dijaki, ki se izobražujejo v okviru 15 različnih izobraževalnih programov nižjega poklicnega (NPI), srednjega poklicnega (SPI), srednjega strokovnega (SSI) in poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

In pogled v novo šolsko leto 2023/24.

S poukom pričnemo 1. septembra 2023 in zaključimo 24. junija 2024. Vmes bomo nizali zanimive ure pouka z usvajanjem novih znanj, urili strokovne veščine v okviru praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja pri delodajalcih, spoznavali različna okolja v okviru strokovnih ekskurzij, se udeleževali različnih tekmovanj in interesnih dejavnosti, se vključevali in razvijali nove ideje in strokovne rešitve v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov … Priložnosti za ustvarjalnost, kreativnost in inovativnost v tem šolskem letu je veliko za vsakogar. Prav tako bomo v šoli skupaj in zavzeto soustvarjali visoko kulturo medsebojnega spoštovanja in nenasilne komunikacije, družbene solidarnosti in medvrstniške pomoči.

To je izziv za vse nas na SIC Ljubljana.

 

dr. Nikolaj Lipič

ravnatelj/direktor

Sorodne objave
0
Dostopnost