| Prispevki

Zaradi covida-19 sta informativna dneva na Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana potekala na daljavo. V petek, 11. 2. 2022, sem se udeležil virtualne predstavitve poklica preoblikovalec tekstilij, ki nam ga je predstavila profesorica Mojca Kregar.

Na začetku nas je seznanila z zgodovino šole, ki je bila ustanovljena leta 1962 z imenom Center strokovnih šol. Leta 1981 so šolo poimenovali v Srednja šola tehničnih strok in osebnih storitev. Maja 2018 se je zavod preimenoval v Strokovni izobraževalni center – SIC. V okviru centra delujeta še dve enoti, in sicer Avtošola Ježica, ki dijakom omogoča cenejše opravljanje vozniškega izpita in izpita CPP, ter MIC (Medpodjetniški izobraževalni center).

V letošnjem šolskem letu se izobražuje 1060 dijakov v 41 oddelkih in 16 skupinah v okviru srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja, kamor sodi preoblikovalec tekstilij. Na šoli je 98 profesorjev, od tega jih nekaj pokriva individualno strokovno pomoč. Na šoli sta tudi socialni delavki, ki sta dijakom na voljo ob kakršnih koli problemih, tako v šoli kot doma.

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji. Pouk v učilnicah poteka od 7.30 do najkasneje 16.10, odmor za malico traja 30 minut, ostali odmori med urami pa so dolgi 5 minut. Praktični pouk poteka od 7.15 do 12.15 in od 12.15 do 17.15. Med praktičnim poukom je le 30-minutni glavni odmor, 5-minutnih odmorov pa ni.

Šola nudi tudi subvencionirano malico. Imamo šolsko jedilnico, kjer si lahko kupimo hrano in pijačo. V knjižnici si lahko izposodimo knjige in revije. V prostorih šole pa imamo tudi zobno ambulanto.

Poleg tega je dijakom omogočena individualna strokovna pomoč. Tisti, ki ima odločbo, mu pomoč pripada, tisti, ki odločbe nima, pa lahko pošlje prošnjo za ure pomoči ravnateljici, v njeni navadi pa je, da to odobri.

Šola organizira tudi ekskurzije, športne dneve, kulturne dneve, naravoslovne dneve in prireditve. Sodelujemo tudi v projektu Erasmus + in drugih.

Poklic preoblikovalec tekstilij je 2-letni program, po končanem izobraževanju so dijaki usposobljeni za enostavna dela v šivalnici, izobraževanje pa se zaključi z zaključnim izpitom, kjer morajo dijaki narediti izdelek in poročilo ter zagovarjati opravljeno delo.

Program vključuje osnovna znanja pri splošnih predmetih, osnovna teoretična znanja s področja stroke, dijaki spoznavajo lastnosti materialov, razvijajo motoriko in pridobivajo nova znanja. Pogoj za vpis pa je: opravljenih vsaj 7 razredov osnovne šole ali končana osnovna šola s prilagojenim programom.

Predmetnik sestavljajo splošni predmeti: slovenščina, matematika, družboslovje in naravoslovje, angleščina v stroki ter športna vzgoja. Strokovni predmeti pa so praktični pouk, enostavni tekstilski izdelki, poznavanje tekstilij, v drugem letniku pa se srečajo z ročnimi deli, poleg praktičnega pouka pa imajo tudi PUD (praktično usposabljanje pri delodajalcu).

V prvem letniku se pri praktičnem pouku naučijo osnove ročnega šivanja, osnove šivanja na stroj, izdelujejo pa predpasnike, ženske pajkice, krila in drugo. V drugem letniku izdelujejo zahtevnejše hlače, kot so kavbojke, ženske bluze, moške srajce, potem pa jih čaka še zaključni izpit. Na zaključnem izpitu izdelajo enostavno krilo (zadnji del krila mora imeti zadrgo in prekrit razpor). Pri preoblikovanju poudarjamo ekološko porabo tekstila in energije. Dijakom je namenjena učilnica s stroji, ki je prenovljena, v njej so modernizirani šivalni stroji.

Nadaljevanje izobraževanja pa je lahko vpis kamorkoli v srednje poklicno izobraževanje ali srednje strokovno izobraževanje. Izdelovalec oblačil je triletni program, dijake usposabljajo za pripravo tekstilij, izdelujejo razna oblačila, izobraževanje pa se zaključi z zaključnim izpitom. V štiriletnem programu pa poleg naštetega v triletnem programu lahko izdelujejo svoje znamke oblačil, seveda pa je obsežnejši tudi teoretični del. Izobraževanje je zaključeno z uspešno opravljeno poklicno maturo.

Predstavitev se je zaključila z vprašanji bodočih dijakov, profesorica pa jim je zaželela uspešen zaključek šolskega leta in ustrezno izbiro programa.

 

Enej Tržan, 4. V

Sorodne objave
0
Dostopnost